Programmet på Röntgenveckan

Måndag den 2 september - session 1+2

UKK
12:30-19.00
Registrering

Uppsala Konsert & Kongress

K10
Session
1:8, 2:8
13:30-17:15
Allt du inte visste om lungröntgen

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för thoraxradiologi, SFTxR

Kursledare: Göran Wegenius, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

L7
Session
1:10, 2:10
13:30-17:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik 0

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

K2

Session
2:11
16:00-19:00
Styrelsemöte Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin

Målgrupp: SFBFMs styrelse

 

Tisdag den 3 september - session 3

Stora
salen
Session
3:1
08:30-10:00
Allt du bör veta om PET-CT

Målgrupp: Alla. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Cecilia Wassberg

Gemensamt abstract

Basal PET-teknik: Från positron till bild
Mark Lubberink, Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

PET-CT i klinik: Hur tolkar man en FDG-PET-CT och olika tumörformer
Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föredrag

Catrin von Below, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föredrag-1
Föredrag-2


Torsten Danfors, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

PET-CT med andra tracers
Jens Sörensen, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Paneldiskussion och frågestund
Obs! För ST-läkare anmälda till kursen ”Allt du bör veta om PET-CT” fortsätter kursen med praktiska övningar i K10 kl. 10:45.

 

Sal B
Session
3:2
08:30-10:00
Stresshantering

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator:  Asta Klingstedt Pettersson, Skellefteå

 

Stresshantering
Pia Wagesjö, undersköterska, Stresskonsult, Göteborg
Elisabeth Wallin, kanslist

Abstract

Föredrag

 

Utst. salen
Session
3:3
08:30-10:00
MR-säkerhet och bildoptimering

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, läkare, sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Markus Fahlström, Uppsala universitet

MR-säkerhet
Karin Åberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

MR-bildoptimering
Arvid Morell, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lillemor Lundström, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
3:4
08:30-10:00
Nya avhandlingar I

Fler avhandlingar presenteras i sal C kl. 10:45-12:15

Målgrupp: Alla forskningsintresserade

Moderator: Allina Dimopoulou, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Quantitative tracer Based MRI Perfusion
Arvid Morell

Föredrag

Radiographers' Professional Competence - development of a context-specific instrument RCS
Bodil Andersson, Lund

Abstract

Föredrag

Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy
Lena Cavallin

Abstract

Föredrag

Designing and Using an Information Infrastructure in Radiology
– Prepare – Share – Compare IT
Lars Lindsköld

Föredrag

 

Patients´ Experience of Undergoing Vascular Interventional Radiology and Radiographers´ Experience of Caring for these Patients
Patientens erfarenhet av att genomgå kateterburen intervention och röntgensjuksköterskans erfarenhet av att vårda dessa patienter
Maud Lundén

Abstract

 

K1
Session
3:5
08:30-10:00
Upphandling – mer än prylar och pengar
  

Målgrupp: Ingenjörer
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Per Albrektsson, MSI, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Upphandling till anpassat behov och tekniknivå
Lars Carlsson, Medicinsk teknik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

 

Från CAD-modell via showroom till Undersökningsrum - Exempel från projektet Nya Karolinska.
Bo Höjdefors, equipment design manager, Scandinavian Hospital Service AB, Linköping

 

K3/4
Session
3:7
08:30-10:00
Strålsäkerhetsutbildning   

Målgrupp: Alla som arbetar i en miljö med joniserande strålning
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin SFBFM

Kursledare: Malin Darpö, Sjukhusfysiker, Akademiska sjukhuset
Kursen ges även fredagen den 6 september. Intyg om genomgången utbildning erhålles efter sessionen.

K7
Session
3:9
08:30-10:00
Visualiseringsbordet i undervisningen – är det något att ha?
  

Målgrupp: L ärare inom läkar- och röntgensjuksköterskeutbildningen och andra undervisningsintresserade
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM 

Moderator: Torbjörn Andersson, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Radiologins intåg i läkarutbildningen
Torbjörn Andersson, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Abstract

Hur funkar det här bordet?
Lisa Lindfors, Produktchef, Sectra  Linköping

 

Hur gör vi i Linköping?
Ida Blystad, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Abstract

Och så använder vi bordet i Örebro.
Torbjörn Andersson, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Abstract

I Uppsala tänker vi göra såhär.
Maria Lönnemark, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Och vad kan man mer göra med detta märkliga bord?
Anders Persson, CMIV, Universitetssjukhuset/Linköpings universitet

Abstract

L7
Session
3:10, 4:10
08:30-12:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik I

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

 

Tisdag den 3 september - session 4

Stora
salen
Session
4:1
10:45-12:15
Cykelgiganten i Uppsala

Målgrupp: Alla som cyklar och i synnerhet Crescent och Hermesägare.

Moderator: Maria Lönnemark, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cykelns historia
Gert Ekström, tidigare intendent på Tekniska muséet

 

Cykeln i Uppsala
Gert Ekström, Bengt Eriksson

 
Sal B
Session
4:2
10:45-12:15
Nytt om röntgen- & MR-kontrast

Målgrupp: Radiologer och röntgensjuksköterskor.
Arrangör: SURFs kontrastmedelsgrupp

Moderator: Peter Aspelin, Karolinska Institutet, Stockholm

Jodkontrastmedel

Trafikljus för jodkontrastmedel: Lathundar till de nationella rekommendationerna
Ulf Nyman, Lasarettet, Trelleborg

Abstract

Föredrag

Länk till checklista för remittenter inför jodkontrastmedelsundersökningar

Finns nu inte kontrastmedelsutlöst nefropati längre??
Peter Aspelin

Abstract

Föredrag

MR-kontrastmedel

Optimerad injektion av MR-kontrastmedel – allmänna råd och knep - Introduktion
Titti Owman,
Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Abstract

Föredrag

Neuroundersökningar
Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

MR-angiografi
Håkan Ahlström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

MRT av lever
Peter Leander, Röntgenavd., Skånes Universitets sjukhus, Malmö

Föredrag

Utst. salen
Session
4:3
10:45-12:15
Strålsäkerhetsmyndigheten inspekterar

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker.
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Per-Erik Åslund, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Erfarenheter från SSMs inspektioner i Uppsala
Lars Jangland, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Praktiskt strålskydd; I vilken utsträckning följs dokumenterade rutiner på röntgenavdelningarna?
Camilla Larsson, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
4:4
10:45-12:15
Nya avhandlingar II 4:4

Målgrupp: Alla forskningsintresserade

Moderator: Allina Dimopoulou, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Aspects on Image Quality in Radiologic Evaluation of the Urinary Tract
Margareta Lundin

Abstract

Föredrag

 

Aspects on Imaging and Endovascular treatment of Aortic Dissection and Aneurysm
Mats-Ola Eriksson

Abstract

 

Computed Tomography Based Assessment of Treatment Response in Solid Tumors
Chikako Suzuki

Abstract

Föredrag

 

Image Quality Optimisation and Dose Management in CT, SPECT/CT, and PET/CT
Marcus Söderberg

Abstract

Föredrag

K1
Session
4:5
10:45-12:15
Förebyggande underhåll
  

Målgrupp: Ingenjörer, Fysiker
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Andreas Hultgren, MTA, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandling av nivåanpassade serviceavtal
Christian Sand, Medicinsk Teknik, Centrallasjukhuset, Karlstad

Abstract

Föredrag

PMFU - Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll
Christian Sand, Medicinsk Teknik, Centrallasjukhuset, Karlstad

Abstract

Föredrag

Validering efter service,
Henrik Andersson, Enheten för röntgenfysik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Abstract

 
K3/4
Session
4:7
10:45-12:15
Pacemaker + MRT = Klinisk rutin?

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, fysiker och tidsbokare som jobbar med MR
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Arvid Morell, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Varför och när ska man operera in en MR villkorlig pacemaker?
Stefan Lönnerholm, kardiolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

Vägen mot en lokal riktlinje i Uppsala
Karin Åberg, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Vad gör det så svårt att få fram en MR villkorlig pacemaker?
Eva Clausson, Medtronic

Abstract

Föredrag

Paneldiskussion

 

K10
Session
4:8
10:45-12:15
Allt du bör veta om PET-CT (forts.)

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Interaktiv workshop med fall och diskussioner. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.

Moderator: Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Falldiskussioner
Passa på och fråga en PET-fysiker om allt du inte vet?
Hur ska framtidens utbildning se ut i PET-CT?

 
Park Inn
Session
4:11
10:45-12:15
Fria föredrag

Moderator: Pär Dahlman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

FF:1 - Retrospektiv studie av njurtumörer behandlade med radiofrekvensablation vid Akademiska sjukhuset sedan 2007 – vilka faktorer påverkar ablationsresultaten?
Vanessa Acosta Ruiz, Einar Brekkan, Pär Dahlman, Anders Magnusson, Maria Lönnemark. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:2 - Ny metod - dynamisk singel-snitt DT urografi utan bordsförflyttning för att värdera njurens funktion.
Pär Dahlman, Monica Segelsjö, Anton Jansson, Anders Magnusson. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

FF:3 - Beräkning av split renal function med DT - en jämförelse mellan de två olika programmen Leonardo och Vitrea
Pär Dahlman, Björn Malmström. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:4 - Avstängd pyelit - ett överdiagnostiserat tillstånd?
Karin Gregertsen, Johan Heinius, Maria Lönnemark. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:5 - När och hur mycket kontrastförstärks blåstumörer?
Malin Helenius, Pär Dahlman, Mats Magnusson, Anders Magnusson. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:6 - Är CT lika bra för att upptäcka blåstumörer som cystoskopi?
Malin Helenius, Einar Brekkan, Pär Dahlman, Anders Magnusson. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:7 - Detektion av blåstumörer; Optimering av blåsans kontrastfyllnad och volym i utsöndringsfas
Anton Jansson, Pär Dahlman, Monica Segelsjö, Malin Helenius. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:8 - Uretärsten - Måste alla stenar kontrolleras?
Axel Trägårdh, Truls Gårdmark, Anders Magnusson, Maria Lönnermark. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:9 - Image Fusion en ny ultraljudsmetod.
Bo Lindberg, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Abstract

 

 

Tisdag den 3 september - session 5

Stora
salen
Session
5:1
13:30-15:00
Morgondagens tumördiagnostik – PET-MR och 7 T

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Håkan Ahlström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Present use of PET/MR in Copenhagen
Johan Löfgren, University of Copenhagen, Rigshospitalet

 

PET/MR Uppsala
Håkan Ahlström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

MR vid 7 Tesla – möjligheter och utmaningar
Freddy Ståhlberg, Lund University Bioimaging Center, LBIC

Abstract

Sal B
Session
5:2
13:30-15:00
En skiktröntgen, en diagnos – och livet tar en ny vändning

Målgrupp: Alla

Föreläsare: Anders Södergård, leg.läk.
Anders blev svårt sjuk patient samtidigt som han själv utbildade sig till läkare. I föredraget beskriver han den strategi han själv använde för att tackla sin livskris. Hur hanterar man egentligen en situation som man inte direkt kan påverka, utan att bli ett offer? Anders tar oss med på en spännande resa fylld med både sorg och glädje, där förmågan att se det positiva står i centrum.

Utst. salen
Session
5:3
13:30-15:00
Hjärtat i Uppsala – CT och MR

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Helén Milde, Radiologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Likheter och olikheter
Olov Duvernoy, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

CT i praktiken
Monica Segelsjö, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

MR i praktiken
Lillemor Lundström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 
Sal C
Session
5:4
13:30-15:00
Bröstdiagnostik – mer än mammografi

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för bröstradiologi

Kursledare: Laszlo Tabar, Mammografiavdelningen, Falun

Handouts

Workshop-filer

K1
Session
5:5
13:30-15:00
Strålningens hälsorisker – kunskapsläget och omsättning i praktiken

Målgrupp: Sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för radiofysik (SFfR)

Moderator: Malin Darpö, Akademiska sjukhuset

Påverkar de senaste rönen inom strålningsbiologin vår bedömning av hälsorisker?
Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet/ Sahlgrenska universitetssjukhuset

Abstract

Föredrag

Hur vi tillämpar kunskapen om hälsorisker i kliniken – egentligen?
Anja Almén, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Abstract

Farlig CT-undersökning? – ganska
Hans-Erik Källman, Landstinget Dalarna

Abstract

Föredrag

K3/4
Session
5:7
13:30-15:00
Berättigande och metodval vid radiologisk diagnostik med stråldos

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin SFBFM

Moderator: Håkan Jorulf, Uppsala

 

SSM:s syn på berättigandebedömning
Sven Richter, Enheten för medicinsk bestrålning och dosimetri, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

Sammanfattning SSM Rapport DT-MRT-UL. Remisskvalitet, berättigande, metodval. Viktigaste utfall
Bengt Isberg, Röntgenavdelningen Odenplan, Praktikertjänst

Abstract

 

Fallbeskrivningar med fokus berättigande, metodval, stråldosrisker. Interaktion med deltagare - mentometer
Bengt Isberg, Röntgenavdelningen Odenplan Praktikertjänst
Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 
K10
Session
5:8
13.30-15.00
Philips presenterar

A New Era in Premium Ultrasound

Simon T. Elliott, Consultant Radiologist, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, UK,
Radjen Ganpat, Sr. Field Marketing Manager, General Imaging Philips

 

Nyheter inom Iterativ Rekonstruktion – bättre bilder, lägre dos 

Roger Siemund, Neuroradiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

 
K7
Session
5:9
13:30-17:15
Röntgensjuksköterskeutbildningen - Lärarträff

Målgrupp: Lärare inom röntgensjuksköterskeutbildningen och alla utbildningsintresserade
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Ulla Nikkola, Uppsala universitet, Bodil Andersson, Lunds universitet

 

Strålsäkerhets rapport 2012
Torsten Cederlund, SSM

Abstract

Föredrag

 

Nationell examination – hur går vi vidare?
Bodil Andersson, Lund

Kaffe

 

Radiografiutbildning i Danmark med fokus på bildgranskning
Roland Bendroth, Hilleröd Hospital, Danmark

Föredrag

 

Evidensbaserad radiografi?
Kent Fridell, Karolinska institutet

L7
Session
5:10, 6:10
13:30-17:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik II

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
5:11
13:30-15:00
Gynekologiska tumörer - Vad kan radiologin erbjuda gynekologin?

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk uroradiologisk förening, SURF

Moderator: Antonina Bergman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ovarialcancer. Vad vill gynekologen veta?
Henrik Leonhardt, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Abstract

Föredrag

Uteruscancer (cervix och corpus). Vad vill gynekologen veta?
Antonina Bergman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 
Park Inn
Session
5:12
15:00-15:45
Årsmöte Svensk Uroradiologisk Förening, SURF

Målgrupp: Medlemmar SURF
Arrangör: Svensk uroradiologisk förening, SURF

 

Tisdag den 3 september - session 6

Stora
salen
Session
6:1
15:45-17:15
Bildfusion – möjligheter och fallgropar 

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Per Liss, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Hybrid Imaging och bildfusion - har kärt barn samma namn?
Katrine Åhlström Riklund, BFM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fusion imaging med ultraljud; hur 1 + 1 blir 3.
Anders Nilsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Bildfusion vid Hybrid imaging och PET
Mark Lubberink, PET-Centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bildfusion vid Hybrid imaging och MR
Robin Strand, Bildanalytiker, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap, Enheten för radiologi

Hur kan man jobba med bildfusion i PACSet – möjligheter och fallgropar
Tomas Bjerner, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 
Sal B
Session
6:2
15:45-17:15
Kontrastmedel en aldrig avslutad historia

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Monica Segelsjö, BFC/Röntgen, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Det är vi som trycker på knappen: Röntgensjuksköterskans roll vid kontrastmedelsadministration
Helén Milde, Radiologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

 

En enkel njurmedicinares syn på det här med kontrast
Thomas Nilsson, Njurmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Utst. salen
Session
6:3-1
15:45-16:30
SECTRA presenterar

Hur kan Sectra som PACS leverantör bidra till ett förbättrat granskningsflöde när det gäller tumörsjukdomar?
Lisa Lindfors

Abstract

 

Utst. salen
Session
6:3-2
16:30-17:15    
 Philips presenterar

News in mammography: spectral imaging in mammography screening
Björn Cederström, PhD, Scientist Physics at Philips Healthcare and Professor of Physics of Medical Imaging, KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

Abstract

 

Sal C
Session
6:4
15:45-17:15
Fria föredrag

Moderator: Anders Persson, CMIV, Linköpings Universitetssjukhus

FF:10 - Stöd För Diagnostiska Nätverk kolorektal cancer Stockholm - Gotland (SFDN). Preliminära erfarenheter från etablering av ett regionalt expertnätverk.
Lennart Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Abstract

Föredrag

FF:11 - Hög frekvens av felplacerade katetrar i bröstkorgsregionen på patienter som behandlats och avlidit på sjukhus.
Anders Persson, Professor, CMIV Linköpings Universitetssjukhus

Abstract

FF:12 - MR-perfusion vid gliom grad II och III.
Anna Falk, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

FF:13 - Användning av dubbel-energi-DT efter interventionell behandling av ischemisk stroke.
Anna Laveskog, Karolinska Universitetssjukhuset

Abstract

Föredrag

 

FF:14 - Kardiovaskulära riskfaktorer/markörer relaterade till symptomgivande respektive tysta infarkter i hjärnan detekterade på MR i en 75-årig befolkning.
Ruta Nylander, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

FF:15 - Kvalitativ och kvantitativ analys av medial temporallobsatrofi och posterior atrofi på MR av hjärnan jämfört med kognitiva tester i en 75-årig befolkning.
Vilma Velickaite, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

FF:16 - Stråldosplanering med datortomografi – är radiologisk granskning nödvändig?
Anna-Klara Sasnauskas, Södersjukhuset

Abstract

 
K1
Session
6:5
15:45-17:15
Styrning av bilder eller tågtrafik – ny teknik för arbetsflöden   

Målgrupp: Ingenjörer, radiologer, fysiker
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Per Ackeberg, Solna

Pekdator – interaktionsverktyg för radiologen
Thomas Rydell, Interactive Institute Swedish ICT, Norrköping
Claes Lundström, forskningschef Sectra

Abstract

 

Digitaliserad patologi - på väg ikapp radiologin
Claes Lundström, forskningschef Sectra

Abstract

 

Framtidens bildskärmar - utveckling och påverkan på arbetsmetoder och organisation
Per Hertz, EZIO Nordic AB, Upplands Väsby

Abstract

K3/4
Session
6:7
15:45-17:15
Berättigande och metodval vid radiologisk diagnostik med stråldos

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Stråldoser - hur ser kartan ut?
Anja Almén, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Abstract

Metodval - CT kontra MRT & Radiologi i vårdprogram - vems ansvar?
Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Mats Beckman, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Abstract

 

Radiologi i vårdprogram - vems ansvar?
Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 
K10
Session
6:8
15:45-17:15
Bröstdiagnostik – mer än mammografi Workshop

Målgrupp: Workshop som tillsammans med 5:8 utgör en minikurs för ST-läkare. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Kursledare: Laszlo Tabar, Falun

Abstract

Park Inn
Session
6:11
15:45-17:15
Tekniken bakom MR-baserad tumördiagnostik – en introduktion

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Karin Åberg, sjukhusfysiker, Akademiska sjukhuset

Gemensamt abstract

Avbildning av vävnadens mikrostruktur med diffusions-MRI
Markus Nilsson, Lund University Bioimaging Center

 

Perfusion
Arvid Morell, Akademiska sjukhuset

Föredrag

Spektroskopi
Maria Ljungberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stora
salen
Session
Invigning
17:30 --
Invigning, Forssellföreläsning och direkt efter det mingel i hela huset.

Målgrupp: Alla

Forsellföreläsning:
History of CT Procedures: Past, Present and Future
John R. Haaga, Case Western University, Cleveland, Ohio, USA

Abstract

Föredrag

 

Onsdag den 4 september - session 7

Stora
salen
Session
7:1
08:30-10:00
Vem gör vad i framtidens radiologi

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Hampus Eklöf, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vem sköter radiologin om 10 år? Radiologer??
Peter Aspelin, KS Huddinge

Abstract

Föredrag

Kommer solen att gå upp även över framtidens radiologer? - En framtidsspaning u.p.a.
Torbjörn Andersson, Örebro

Abstract

Vad gör en röntgensköterska om 10 år?
Bodil Andersson, Lunds universitet

Föredrag

Vad gör undersköterskorna på röntgen om 10 år?
Susanne Bäckström, Akademiska sjukhuset Uppsala

Abstract

Vad gör sekreterarna på röntgen om 10 år? Från Ulla-Bella till Tarantel/la!
Inger Cedvin, SU Göteborg

Föredrag

 
Sal B
Session
7:2
08:30-10:00
Tumörbiologi och behandlingsutvärdering

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Tumörbiologi och nya cancerbehandlingar
Peter Nygren, Institutionen för ROS, enheten för onkologi, Uppsala universitet

Föredrag

 

Hur utvärderar man tumörrespons med CT?
Anders Sundin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Föredrag

 

Tumördiagnostik och tumörrespons med PET-CT och MRT
Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Utst. salen
Session
7:3
08:30-10:00
Ung & Cancer

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Asta Klingstedt Pettersson, undersköterska, Skellefteå

 

Ung & Cancer
Johanna Stjärnfeldt, projektledare, Ung Cancer, Göteborg

Hur är det att vara ung och odödlig och samtidigt få diagnosen cancer? Hur upplever man vården och vilka svårigheter ställs man inför utanför sjukhusets väggar? Ung Cancer delar i den här föreläsningen med sig av sina och sina medlemmars erfarenheter och tankar kring cancerdiagnosen, vårdens bemötande och tiden som följde efteråt. Möt Ung Cancer och inspireras av att se möjligheter och innovation i en extremt utmanande situation. En föreläsning om patientens behov och hur vården kan möta dessa.

 

Sal C
Session
7:4
08:30-10:00
Nyaste nytt om ST

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

Moderator: Katrine Åhlström Riklund, Umeå universitet

Utbildningsutskottet i SFBFM
Katrine Åhlström Riklund, Umeå Universitet

Nyheter om ST från Socialstyrelsen
Katrine Åhlström Riklund

Abstract

Gemensam kunskapsbas – Riktlinje och viljeyttring
Mattias Bjarnegård, ST-chef, Sahlgrenska

Föredrag

 

Diskussion

 
K1
Session
7:5
08:30-10:00
IT-molnet i vården – klart eller halvklart

Målgrupp: Ingenjörer, fysiker, systemadministratörer, radiologer
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Erik Rydbeck, MFT, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Långtidsprognos – tjänster i molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar.
Nils Sjöholm, Siemens AB, Upplands Väsby

Föredrag

Tunna klienter, interaktion i PACS
Ulf Sjödin, Vital Images, Linköping

En resa – vägen till molnet.
Joachim Wallberg, Hitachi data system, Solna

Abstract

Föredrag

 

Moln & Mobilitet. Den moderna arbetsplatsen
Erik Henriksson, CITRIX, Stockholm

K3/4
Session
7:7
08:30-12:15
Verksamhetschefssymposium

Målgrupp: Verksamhetschefer

Moderator: Adel Shalabi, BFC, Akademiska sjukhuset ,
Anne Olmarker, Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Framtidens Bild och funktionsradiologi
Adel Shalabi, BFC, Akademiska sjukhuset

Abstract

Hur utnyttjar vi våra möten inom verksamheten?
Peter Hochbergs, BFC/Röntgen, Universitetssjukhuset Lund

Abstract

Föredrag

Kapacitetsplanering – vad tillför egentligen det när vi redan kör så det ryker?
Mathias Axelsson, Röntgen, Universitetssjukhuset Linköping

Abstract

Föredrag

Kvalitetsarbetet - i praktiken både lätt och svårt.
Anne Olmarker, Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Abstract

Föredrag

Måste jag lägga mig i konflikter och ta en massa svåra samtal?
Lott Bergstrand, Röntgenkliniken, Ersta sjukhus, Ersta Diakoni

Abstract

Föredrag

 

Lex Maria och den nya lagstiftningen
Peter Aspelin, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Huddinge

Abstract

Föredrag

K10
Session
7:8, 8:8
08:30-12:15
Bli kompis med columna - Ryggdiagnostik ur ett radiologiskt och ortopediskt perspektiv

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Kursledare: Mari Hänni, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Claes Olerud, Ryggsektionen Ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Workshop-filer

 

K7
Session
7:9
08:30-10:00
Strålskyddslagstiftning och diagnostiska referensnivåer – SSM har ordet

Målgrupp: Sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för radiofysik (SFfR)

Moderator: Malin Darpö, Akademiska sjukhuset

Revidering av strålskyddslagstiftning
Torsten Cederlund, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

 

Systemet med diagnostiska referensnivåer
Anders Frank, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

Diagnostiska referensnivåer för DT-undersökningar av barn
Anne Thilander-Klang, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Abstract

Föredrag

 

Vilka röntgenundersökningar bör ingå i systemet med diagnostiska referensnivåer?
Anja Almén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Abstract

L7
Session
7:10, 8:10
08:30-12:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik III

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
7:11
08:30-10:00
Screening och nationellt kvalitetsregister

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Brigitte Wilczek, Unilabs S:t Göran

Trender i utvärderingen av effekterna av mammografiscreening
Lennart Nyström, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet

 

Screening – Åldersspecifik överdiagnostik i två randomiserade Malmöstudier
Håkan Jonsson, Regionalt cancercentrum Norr

Abstract

 

Effekten för grupper med olika bröstcancerrisk i åldersgruppen 40-49 år
Håkan Jonsson, Regionalt cancercentrum Norr

Abstract

 

Nationellt kvalitetsregister för bröstdiagnostik
Karin Leifland, Unilabs

Abstract

 

Öka deltagande - ett projekt för att öka deltagandet i hälsokontroller i mammografi
Sarolta Tonelli, Unilabs Mammo, Göteborg

Abstract

 

Onsdag den 4 september - session 8

Stora
salen
Session
8:1
10:45-12:15
Kulturmöten

Målgrupp: Alla

Moderator: Birgitta von Oelreich, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset

Föreläsare: Gillis Herlitz

"Att möta människor i allmänhet är en viktig och en inte alltid så lätt konst.
Att mötas i relationen vårdgivare - patient lägger en extra dimension på
mötet där både vårdpersonalen och patienterna lever under stress. Man har som
vårdpersonal inte många sekunder på sig att ge ett gott intryck, men mötets
kvalitet är viktigt, inte minst för patientens förtroende för vården.

Sal B
Session
8:2
10:45-12:15
Nuklearmedicin & PET från topp till tå

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för nuklearmedicin, SFNM, och Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Henry Engler, Center for Molecular Imaging, Uruguay

PET/CT vid sjukdomar i rörelseapparaten
Jens Sörensen, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

PET/CT patienten och sjuksköterskan
Camilla Andersson, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Lutetiumterapier
Ulrike Garske-Román, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

PET/CT vid rörelsestörning sjukdomar
Torsten Danfors, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Kvantitativ PET från fysik till klinik
Mark Lubberink, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Utst. salen
Session
8:3
10:45-12:15
Hjärntumörer

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för neuroradiologi, SFNR

Moderator: Johan Wikström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Imaging of brain tumours
Majda Thurnher, Medical University of Vienna

Behandling med strålkniv
Bodo Lippitz, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset


 
Sal C
Session
8:4
10:45-12:15
Nytt om SPUR – intern och extern granskning

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

Moderator: Ola Björgell, Region Skåne

Inför inspektion (STINS och SFBFM arbete)
Ola Björgell, Region Skåne

Abstract

Nytt om Lipus
Kåre H Jansson, Kanslichef, Sveriges läkarförbund

Abstract

 

En SPUR inspektion
Gösta Eliasson, Ordförande SFAMs utbildningsråd, SPUR-samordnare SFAM

Föredrag

 

Kvalitetsgranskning på Europanivå (ETAP)
Katrine Åhlström Riklund, Umeå

Sammanfattning och funderingar för framtiden
Fri dialog med föreläsare och deltagare

 
K1
Session
8:5
10:45-12:15
C- och D-uppsatser

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Margareta Jensen, Röntgenavdelningen Ängelholm, Helsingborgs lasarett

 

Diagnostiska möjligheter med magnetresonanstomografi vid diagnostisering av ankyloserande spondylit
Christian Fredriksson Lind

Abstract

 

Kan vismutskydd påverka stråldosen och den diagnostiska bildkvaliteten vid datortomografi av thorax?
Maria Zielinski

Abstract

Föredrag

Datortomografi - åtgärder för att minimera stråldos
Ida Fäldt, Linda-Sophie Lindberg

Föredrag

K7
Session
8:9
10:45-12:15
Kartan och verkligheten - kvalitetshandboken och det praktiska arbetet

Målgrupp: Sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk Förening för Radiofysik (SFfR)

Moderator: Per-Erik Åslund, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Strålsäkerhet i kvalitetssystemet – stuprör, hängränna eller något annat?
Anja Almén, Medicinsk fysik och teknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

Medvetet och aktivt deltagande från ledningen är grundläggande för en lyckad implementation av kvalité i verksamheten - Praktikfall från Bombardier Transportation AB
Wolfgang Nester, CMS, Process Quality Assurance, Bombardier Transportation, Västerås

Föredrag

 

Struktur och Kultur - Tillsyn av ledningssystem och säkerhetskultur - En jämförelse mellan sjukvård och kärnkraft
Anna Franzén, Verksamhetssamordnare, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Park Inn
Session
8:11
10:45-12:15
Hitta bröstcancer tidigt

Målgrupp: Radiologer, Röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för Radiologisk Bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Karin Leifland, Medicinsk chef Unilabs Sverige MD, PhD

 

How to find the cancer when it is still small?
Calcifications
Laszlo Tabar

Abstract

Sal B
12:15-13:30
SFBFMs ordförande möter delföreningarna

Målgrupp: Representanter för SFBFMs delföreningar
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin

Sal C
12:15-13:30
Utbildningsutskottet möter studierektorerna

Målgrupp: Studierektorer och andra ST-utbildningsintresserade
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

K3/4
12:15-13:30
Årsmöte Ungt Forum

Målgrupp: Medlemmar i Ungt Forum
Arrangör: Ungt Forum

Park Inn
Session
8:12
12:45-13:30
GE Healthcare presenterar

How can Automated Breast Ultrasound improve screening sensitivity in dense breast tissue?
László Tabár, medicinskt ansvarig mammografiavdelningen, Falun

Abstract

 
13:30-16:00 (ca.)
Studiebesök vid bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC)

Platsantalet är begränsat. Anmälan under förmiddagen vid informationsdisken. Överblivna platser fördelas vid promenadens start. Gemensam promenad till sjukhuset (ca. 20 minuter)

Målgrupp: Röntgenundersköterskor, radiologer, röntgensjuksköterskor och övriga intresserade
Arrangör: BFC

Guide: Elisabeth Thorsén

 

 

Onsdag den 4 september - session 9

Stora
salen
Session
9:1
13:30-15:00
CNS-tumörer – diagnostik och behandling

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Translation of advanced imaging of CNS tumours into the clinic
Majda Thurnher, Medical University of Vienna

Neurokirurgisk behandling av hjärntumörer
Göran Hesselager, Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Strålbehandling och kemoterapi av hjärntumörer
Erik Blomquist, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Sal B
Session
9:2
13:30-15:00
Hur man hittar kraft i kaoset

Målgrupp: Alla

Moderator: Anders Magnusson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

När cancer drabbar en småbarnsfamilj
Monika Nyström
"Monika, lyssnarnas sommarvärd 2011, berättar om vad hon och hennes små barn var med om då hennes make fick diagnosen cancer. Hur de som närmast anhöriga tog sig igenom behandlingstiden, hanterade rädslan och till slut ställdes inför död och sorg."

En dag för livet
Anneli Lundkvist
”Anneli gick hemma efter sin bröstcanceroperation och kände att hon ville fokusera på något positivt i stället för att oroa sig för den efterföljande behandlingen. Hon fick idén om att göra en utställning, där hon kunde lyfta fram andras och egen kreativitet, prata och informera om sin sjukdom - och därigenom få stöd. Till utställningen bidrog kända konstnärer, vänner och bekanta med egna verk på temat bröst. Det blev en fin och rolig utställning där pengarna från de skänkta konstverken gick oavkortat till Bröstcancerfonden.”

Utst. salen
Session
9:3
13:30-15:00
Klinisk forskning

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Ewa Larsson, BFC/RöntgenAkademiska sjukhuset, Uppsala

Allogena dendritiska celler som adjuvans som terapeutisk vaccination mot metastaserad njurcancer
Alex Karlsson-Parra, Avdelningen för Klinisk Immunologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Radiologens roll vid vaccination mot njurcancer
Maria Lönnemark, BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

En klinisk forskningsenhets vardag
Maria Larsson, Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Marie Ekberg Richter, Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 
Sal C
Session
9:4
13:30-15:00
ST IRL…eller ”Hur ser ST-utbildningen ut i verkligheten?”
Goda exempel och idéer från norr till söder och från universitetsklinik till länsdelssjukhus.

Målgrupp: ST-studierektorer, ST-läkare, handledare och övriga utbildningsintresserade.
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM i samverkan med nationella studierektorsnätverket

Moderator: Lena Nyberg-Andersson ST-studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gemensamt abstract

Det vetenskapliga projektet på universitetssjukhus och länssjukhus
Peter Lindholm, ST-studierektor Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Sehlstedt, ST-studierektor röntgenavdelningen Östersunds sjukhus

Föredrag

 

Förbättringsarbetet på universitetssjukhus och länssjukhus
John Båth, Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ulrika Foldevi, ST-studierektor Röntgenkliniken Västmanlands sjukhus Västerås

Föredrag

 

Den kliniska tjänstgöringen på universitetssjukhus och länsdelssjukhus
”ST-tjänstgöringen inom Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sker i form av sektionsplaceringar enligt fastlagt schema och med olika former av avstämningar under tiden”
Lena Nyberg-Andersson, ST-studierektor Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Eva Lundström-Nordlander, ST-studierektor länskliniken BFM Västerbotten/ röntgenavdelningen Skellefteå

Föredrag

Kurser och utbildningar på lokal och regional nivå
Peter Lindholm, ST-studierektor Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Sehlstedt, ST-studierektor röntgenavdelningen Östersunds sjukhus

Föredrag

 

Diskussion
med seminariedeltagare och publik.

 
K1
Session
9:5
13:30-15:00
C- och D-uppsatser

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Margareta Jensen, Röntgenavdelningen Ängelholm, Helsingborgs lasarett

 

Att ha eller inte ha strukturerad kommunikation inom röntgenavdelningar, det är frågan.
Andrea Palmqvist, Katarina Chytraeus

Abstract

 

Röntgensjuksköterskors uppfattningar om patienternas omvårdnadsbehov vid datortomografiundersökningar
Eva Hellman

Abstract

Utbredning av artefakter från en MRT-villkorlig pacemaker
Irfan Subasic

Abstract

Föredrag

 

Den aseptiska miljön i samband med interventionell radiologi
Magdalena Koniarska, Caroline Bergman

Föredrag

K3/4
Session
9:7
13:30-15:00
Skandion, Nordens första centrum för protonterapi mot cancer

Målgrupp: Sjukhusfysiker och ingenjörer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik (SFfR) och Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF)

Moderator: Lars Jangland och Emanuel Hillberg. Akademiska sjukhuset, Uppsala

Skandion – fördelar med protoner jämfört konventionell strålbehandling
Olle Mattsson, Förbundsdirektör, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken

Abstract

Föredrag

Hur kommer radiologin in – särskilda krav jämfört konventionell strålbehandling
Håkan Nyström, Skandionkliniken

Abstract

Föredrag

Tekniska utmaningar i en protonterapianläggning
Rickard Joyner, Projekt Manager, IBA

 

K10
Session
9:8, 10:8
13:30-17:15
Strålsäkerhet för strålande läkare

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Malin Darpö, Sjukhusfysik, Akademiska Sjukhuset
Föreläsare: Per-Erik Åslund, Alexander Englund och Sven Richter

Workshop: Malin Darpö, Karin Åberg och Anna Ärlebrand

Föredrag-1

Föredrag-2

Föredrag-3

Föredrag-4

L7
Session
9:10, 10:10
13:30-17:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik IV

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
9:11
13:30-15:00
Nyheter inom svensk MR-bröst, onkologi och onkoplastik bröstkirurgi

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Shahin Abdsaleh, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

POMB studien - Resultat och Fallexempel
Anders Karlsson, Rtg Capio S:t Göran

Abstract

 

MR-ledd bröstpunktion - Erfarenhet från S:t Görans sjukhus Stockholm
Marina Janicijevic, Unilabs Mammo S:t Göran

Abstract

Föredrag

 

Neoadjuvanta translationella studier
Thomas Hatschek, KS radiumhemmet

Föredrag

 

PRFA-behandling av liten bröstcancer, erfarenheter från S:t Görans sjukhus Stockholm
Karin Thorneman, Unilabs Mammo S:t Göran

Abstract

Föredrag

 
Poster-utst.
Session
9:12
13:30-15:00
Postersession

Målgrupp: Alla

Moderator: Olov Duvernoy, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

P:1 - Automatiserad segmentering av magnetisk resonanstomografi (MRT) hjärntumörbilder.
Qaiser Mahmood, Artur Chodorowski, Mikael Persson, Andrew Mehnert

Abstract

 

P:2 - Nytt hus för strålbehandling och dosplanering med CT/PET/MR i Lund- blev det bra?
Patrik Milton

Abstract

 

P:3 - Jämförelse av normaliserade ADC-histogram för fastställande av tumörheterogeniteter
Francisco Ortiz-Nieto, Gustav Ullenhag, Håkan Ahlström

Abstract

P:4 - Nedkylning av mänsklig hjärna vid andningsuppehåll.
Sébastien Murat, Jan Weis, Francisco Ortiz-Nieto, Håkan Ahlström

Abstract

P:5 - Mätning av hjärnans temperaturförändringar vid nedkylning
J. Weis, L. Covaciu, S. Rubertsson, M. Allers, A. Lunderquist, F. Ortiz-Nieto, H. Ahlström

Abstract

P:6 - Kvantifiering av prostata metaboliter i 3 Tesla med vatten som intern koncentrationsreferens
J. Weis, F. Ortiz-Nieto, H. Ahlström

Abstract

P:7 - Kalibrering av kliniska KAP metrar
Alexandr Malusek, Ebba Helmrot, Gudrun Alm Carlsson, Michael Sandborg

Abstract

 

P:8 - Kvantitativ datortomografi med hjälp av tvåenergiteknik
Alexandr Malusek, Maria Magnusson, Robin Westin, Gudrun Alm Carlsson, Michael Sandborg

Abstract

 

P:9 - MR-undersökningar av barn - saker vi gjort för att förbättra och underlätta
Karin Åberg, Britt-Marie Bolinder

Abstract

P:10 - 18F-Fluorid-PET/CT: Patienters förväntningar och upplevelser
Camilla Andersson, Cecilia Wassberg, Silvia Johansson, Håkan Ahlström, Björn Wikehult

Abstract

 

P:11 - En pistmissil på CT
Monica Segelsjö

Abstract

P:12 - Jämförelse av två bröstreducerande metoder vid datortomografi av thorax: Vismutskydd och global sänkning av rörström.
Maria Zielinski, Anders Sundin, Henrik Andersson, Patrik Nowik

Abstract

P:13 - Mobilt Ultraljud: vilken roll det förväntas att ha i framtiden
Ferida Cengic, Grebo Jasenko

Abstract

P:14 - Optimering av ASL MR-perfusionsbilder av hjärnan för visuell bedömning.
David Fällmar, Johan Lilja, Elna-Marie Larsson

Abstract

 

P:15 - När och hur mycket kontrastförstärks blåstumörer?
Malin Helenius, Pär Dahlman, Mats Magnusson, Anders Magnusson

Abstract

 

P:16 - Optimala Röntgenronder – Ett sjukhusövergripande kvalitets- och förbättringsarbete inom ramen för ST-utbildningen
Ulf Johnson, Johan Wennerdal

Abstract

P:17 - Bildoptimering vid handledsröntgen med frakturfrågeställning- en pilotstudie
Angelica Kouti, Gun Larsson, Anette Rosengren-Friberg, Ylva Aurell

Abstract

 

P:18 - Nätbaserat interaktivt övningsmaterial i röntgenundervisningen på läkarprogrammet
Maria Lönnemark, Theres Wiklund

Abstract

P:19 - SmartPaint – en mjukvara för interaktiv segmentering av medicinska bilder
Filip Malmberg, Richard Nordenskjöld, Robin Strand, Joel Kullberg

Abstract

 

P:20 - Optimal validering av MR-bildtagning av aterosklerotiska plack genom användning av multi-modal MR och 3D histologi.
Sandeep Koppal, Rodrigo Moreno, Petter Dyverfeldt, Marcel Warntjes, Ebo de Muinck

Abstract

 

P:21 - Stadieindelning av prostatacancer med 11C-acetat-PET/CT
Sara Strandberg, Katrine Åhlström Riklund, Camilla Thellenberg Karlsson

Abstract

 

P:22 - CTA av handen en non-invasiv metod för bedömning av handens kärl
Bertil Vinnars, Anders Magnusson

Abstract

 

P:23 - Komplex arteriovenös malformation på övre extremiteten – förslag till ny behandlingsstrategi
Bertil Vinnars, Pär Gerwins

Abstract

 

P:24 - 18F-FLT PET/CT för utvärdering av behandlingseffekt vid maligna hjärntumörer
Maria Gref, Thomas Asklund, Jón Hauksson, Jan Axelsson, Katrine Åhlström Riklund.

Abstract

 

P:25 - Kan pletysmografi samt ultraljud förutsäga resultatet vid radiofrekvensablation av vena Saphena Magna vid venös insufficiens?
O. Nelzén, J. Skoog, M. Ekman, M. Rydh, M. Welander, H. Zachrisson.

 

 

Onsdag den 4 september - session 10

Stora salen
Session
10:7
15:45-17:15
Att strypa tumörer – en övermäktig uppgift?

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Pär Gerwins, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Angiogenesis and Imaging perfusion
John Haaga, University Hospitals, UH Case Medical Center, Cleveland, USA

Abstract

Föredrag

Can tumors be starved to death with anti-angiogenic therapies? Hopes, failures and future directions.
Pär Gerwins, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Sal B
Session
10:2
15:45-17:15    
Tips & Trix i Word och Excel

Målgrupp: Alla

Föreläsare: Immi Johnsson
Föreläsningen hålls även den 5 september kl. 08:30 i Sal B.

 

Utst. salen
Session
10:3
15:45-17:15
SFR 50 år och Årsmöte

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Gunnela Öhrnberg, ordförande SFR

 

Föreläsare: Bodil Andersson, Lunds universitet Vice ordförande SFR

Sal C
Session
10:4
15:45-17:15
Strålskydd och berättigande

Målgrupp: Radiologer, ST-läkare
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

Moderator: Katrine Åhlström Riklund, Umeå

Vilka krav finns på radiologer vad gäller strålskyddsutbildning?
Sven Richter, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

K1
Session
10:5
15:45-17:15
Ny teknik

Målgrupp: Ingenjörer
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Åke Marjamäki, MSI, Akademiska sjukhuset

 

Utveckling av faskontrast med röntgen. Röntgenbilder av små detaljer till rimliga doser.
Anna Burvall, Biomedical and X-Ray Physics, KTH, Stockholm

Abstract

Industriell teknikutveckling -förbättrar diagnostikutrustningar
Björn Johansson, Magnus Lömäng, Siemens AB, Healthcare sector, Upplands Väsby

 

Det innovativa sjukhuset - med exempel från radiologin
Annika Remaeus, Innovation Akademiska, Akademiska Sjukhuset

Abstract

Föredrag

K3/4
Session
10:1
15:45-17:15
Kräftan i medicinsk bild och litteratur

Målgrupp: Alla

Moderator: Anders Magnusson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föreläsare: Tomas Jansson, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset
Krabban, carcinoma (cancer på latin), var den symbol som användes redan under antiken för att beskriva tumörsjukdomar utanpå kroppen, men i svenskan var, ända tills för ca. 50 år sedan, kräfta den gängse benämningen på cancersjukdomar. Hur man sett på tumörsjukdomarna genom historien, speglat framförallt i äldre böcker, är temat för föreläsningen som ledsagas av rikligt med bilder. Speciellt vikt läggs på bröstcancer.
Tomas Jansson, onkolog, specialist sedan mer än 25 år, arbetar mest med bröstcancer. Äger ett antikvariat sedan 20 år tillbaka. Arbetar också deltid vid Hagströmerbiblioteket, ett av världens finaste medicinhistoriska bibliotek.

Föredrag

K7
Session
10:9
15:45-17:15
Kärnkraftsolycka – Vem gör vad?

Målgrupp: Sjukhusfysiker och ingenjörer
Arrangör: Svensk Förening för Radiofysik, SFfR

Moderator: Enn Maripuu, Akademiska sjukhuset

 

Missöde bland styrstavar och reaktorer - hur agerar man i Forsmark
Pia Olofsson, Kärnkraftverket i Forsmark

Föredrag

 

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka?
Robert Finck, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

Akademiska sjukhusets beredskap ör olycka med joniserande strålning
Enn Maripuu, Akademiska sjukhuset

Föredrag

 

Park Inn
Session
10:11
15:45-17:15
Brösttäthet Tomosyntes och 3D automatiserad ultraljud

Målgrupp: Radiologer, Röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Karin Leifland, Medicinsk chef Unilabs Sverige

 

Täta bröst
Dieter Ulitzsch, Bröst Centrum City

Abstract

Föredrag

Tomosyntes
Per Skaane, Oslo

Abstract

Föredrag

 

3D-automatiserat bröst-ultraljud (ABUS) som komplement till hälsokontrollmammografi vid täta bröst
Brigitte Wilczek, Unilabs Mammo S:t Göran

Abstract

Föredrag

ABVS – erfarenheter från SöS
Roxanna Hellgren, SÖS Mammo

Abstract

ABVS i bröstdiagnostik
Irena Kostolny, Västervik Mammo

Abstract

Föredrag

Park Inn
Session
10:12
17:15-18:00
Årsmöte Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik, SFRB

Målgrupp: Medlemmar SFRB
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik, SFRB

 
18:30             
Festkväll på Norrlands nation

Målgrupp: Alla

 

Torsdag den 5 september - session 11

Utst. salen

08:00-10:00
Styrelsemöte  Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell radiologi, SSVIR

Målgrupp: SSVIRs styrelse
Arrangör: Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell radiologi, SSVIR

Stora
salen
Session
11:1
08:30-10:00
Strålbehandling nu och i framtiden – samverkan radiologi

Målgrupp: Alla.
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Gunilla Enblad, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

 

Strålbehandling – indikationer och teknik, samverkan radiologi
Kristina Nilsson, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

Abstract

Föredrag

Radiologi efter strålbehandling - Risker vid ytterligare stråldoser. Hur bedömer man om det är strålreaktion eller tumörrespons vid uppföljande radiologi?
Petra Witt Nyström, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

Abstract

Sal B
Session
11:2
08:30-10:00
Tips & Trix i Word och Excel

Målgrupp: Alla

Föreläsare: Immi Johnsson
Repris av föreläsning som hölls den 4 september.

 

Sal C
Session
11:4
08:30-10:00
Muskuloskeletal tumördiagnostik

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Moderator: Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Magnus Tengvar, Centrala röntgen. Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Inledning
Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Remitteringsprinciper för muskuloskeletala tumörer
Mats Geijer, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus.

Abstract

Föredrag

 

Punktion - när, hur och varför
Johan Wejde, Klinisk patologi och cytologi. Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Otte Brosjö, Ortopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Boel Söderen, Centrala röntgen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

 

Avancerad tumördiagnostik med fokus på molekylär imaging
Jens Sörensen, BFC- PET centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 
K1
Session
11:5
08:30-10:00
Diagnostik av barntumörer - här och där

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för pediatrisk radiologi, SFPR

Moderator: Ulla Ullberg, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Föredrag

Kursinbjudan

 

Barncancersjukvård i en annan del av världen - erfarenheter från två röntgenavdelningar i Vietnam
Marie Wiklund, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Universitetssjukhuset, Lund
Kristina Vult von Steyern, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Universitetssjukhuset, Lund

Abstract

Ett lärorikt patientfall (1): Njurtumör hos patient med multisystemsjukdom
Mela Brink, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Abstract

Föredrag

 

Ett lärorikt patientfall (2): 3-åring med höft- och knäsmärta
Mattias Jönsson, specialistläkare, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Abstract

 

Ett lärorikt patientfall (3): "Ljumskbråck?"
Ulrika Voss, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Abstract

 

Ett lärorikt patientfall (4):
Anna Nyström, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Föredrag

 
K2
Session
11:6
08:30-10:00
Aktuellt om strålning och ögon

Målgrupp: Sjukhusfysiker, läkare och sjuksköterskor som arbetar med intervention
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Lars Jangland, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

De nya dosgränserna för ögats lins och konsekvenserna för personalstrålskyddet i sjukvården.
Carl Bladh-Johansson, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

Vad innebär de nya gränsvärdena för verksamheten? Resultat av kartläggning på Bild och funktionsmedicinskt centrum och Kardiologin.
Lars Jangland, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Gränsvärden för ögon från icke-joniserande strålning.
Per Söderberg, Professor i oftalmiatrik, Institutionen för neurovetenskap, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Sal C
Session
11:7
08.30-10.00
Att leva och arbeta med ADHD. En röntgensjuksköterska berättar.

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Asta Klingstedt Pettersson, Skellefteå

 

Föreläsare: Monica Drab, Göteborg

Abstract

Föredrag

 

K10
Session
11:8
08:30-10:00
Uppdaterade nationella riktlinjer och vårdprogram för kolorektal cancer – vad är nytt?

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för gastrointestinal radiologi, SFGR

Moderator: Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Gemensamt abstract

Radiologi i nationella riktlinjer
Mikael Hellström, Sahlgrenska sjukhuset

Föredrag

Radiologi i nationellt vårdprogram
Katrine Åhlström Riklund, Norrlands Universitetssjukhus

Föredrag

Nationell radiologisk mall för registrering i kvalitetsregister
Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

K7
Session
11:9
08:30-10:00
Odontologisk radiologi

Målgrupp: Odontologiska radiologer
Arrangör: Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR

Moderator: Eva Birring, Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Craniofaciala missbildningar med fokus på synostoser
Hadi Keivanlo, Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Röntgensjuksköterskans roll på Odontologisk Röntgen
Curt Johansson, Röntgenavdelningen, Tandvårdshögskolan, Malmö

Föredrag

L7
Session
11:10, 12:10
08:30-12:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik V

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
11:11
08:30-10:00
Kallelser, Informationsöverföring

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFRO

Moderator: Peter Hochbergs, BFC, SUS Lund

Föredrag

Vem vill svara på så tråkiga inbjudningar som till mammografiscreening?
Presentation av en studie som genomförts på mammografin i Värmland, i samarbete med SKL
Anette Andersson, Centralsjukhuset i Karlstad
Birgitta Andersson, Mammografi
Maria Prigorowsky, projektledare, avd för vård och omsorg, SKL

Abstract

Föredrag-1

Föredrag-2

 

Öka deltagandet - Andra kallelsen vid mammografiscreening
Karin Leifland, Unilabs, Chef Mammografi Sverige

Abstract

Föredrag

 

Behövs strukturerad kommunikation på röntgen? - Införande av kommunikationsverktyget SBAR på röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett.
Lena Ritzman, Röntgen, Lasarettet, Helsingborg
Anna Ahlgren, Röntgen, Lasarettet, Helsingborg

Abstract

K1
10:00-10:45
Styrelsemöte Svensk Förening för Thoraxradiologi, SFTR

Målgrupp: SFTRs styrelse
Arrangör: Svensk förening för thoraxradiologi

K10
10:00-10:45
Årsmöte Svensk förening för gastrointestinal radiologi, SFGR

Målgrupp: Medlemmar i SFGR
Arrangör: Svensk förening för gastrointestinal radiologi

 

Torsdag den 5 september - session 12

Stora
salen
Session
12:1
10:45-12:15
Direktsändning från interventionssalen

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för Bild- och Funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Rickard Nyman, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Sal B
Session
12:2
10:45-12:15
Påverka, beröra och beröras

Målgrupp: Alla

Moderator: Birgitta von Oelreich, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset

Föreläsare: Angelica Fritjof
Föreläsningen kommer bl. a. att handla om hur man skapar en god arbetsmiljö, både för sig och för andra, som ger glädje och lust i arbetet. Hur man utvecklar sin förmåga att föra kreativa och samtidigt respektfulla samtal.

Dokument

 
Utst. salen
Session
12:3
10:45-12:15
Självständigt arbete för en sonograf
Bemötande på barnröntgen

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, undersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Berit Björkman, Länssjukhuset Ryhov, Hälsohögskolan, Jönköping

En sonografs arbetsdag på Akademiska sjukhuset
Tove Axelsson, BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Bemötande av barn diagnostiserade med cancer
Marice Nordmark, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna
Karin Asplund, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

 

Sal C
Session
12:4
10:45-12:15
Ben och leder Del 1

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Moderator: Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Tengvar, Centrala röntgen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Joint Stability and instability: Structure, function, classification, pathophysiology, and MR imaging with emphasis on the shoulder and knee.
Donald Resnick, Professor of Radiology and Chief of Musculoskeletal Imaging at the University of California, San Diego (UCSD).

Bone and cartilage injury: Anatomy, biomechanics, and MR imaging part 1
Donald Resnick, Professor of Radiology and Chief of Musculoskeletal Imaging at the University of California, San Diego (UCSD)

K2
Session
12:6
10:45-12:15
MR inom strålterapi

Målgrupp: Sjukhusfysiker, radiologer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Anders Montelius, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Varför behövs MR inom strålterapi?
Björn Zackrisson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föredrag

 

MR inom strålterapi – vilken är radiologens roll?
Lennart Blomqvist, professor, Karolinska institutet, Stockholm

Implementering av MR i strålterapi – tidiga erfarenheter från Karolinska sjukhuset
Gunilla Jansson-Frykholm, MD PhD, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Michael Gubanski, Karolinska sjukhuset, Stockholm

 

Fysikerns syn och förhoppningar på MR inom strålterapi
Tufve Nyholm, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

K3/4
Session
12:7
10:45-12:15
GE Healthcare presenterar

Dual energy CT og modellbasert iterativ rekonstruksjon - erfaringer ved en onkoradiologisk enhet
Claudius Reisse, Onkologisk radiologisk seksjon, Radiumhospitalet, Oslo

 

Dose Management Application – Can you leverage data and analytics to improve quality in your radiology department?

Antoine Jomier

Abstract

 

MR:s tysta framtid – Silent Scan
Axel Hartwig, MR produktspecialist – Skandinavien

 

K10
Session
12:8
10:45-12:15
Ungt Forum – fallpresentationstävling

Målgrupp: Alla
Arrangör: Ungt Forum

Moderator: Henriettae Ståhlbrandt

Ulf Johnsson

Föredrag

”Burned out” testikeltumör, en fallbeskrivning från Nyköpings lasarett

Joanna Ahlkvist, Nyköpings lasarett

Abstract

Föredrag

 

Fallet med den svarta pleuravätskan

Karolina Lundstam, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

 

Den som söker skall finna

Jörgen Strömberg, Höglandssjukhuset, Eksjö

Abstract

Föredrag

 

När bifynd blir en huvuddiagnos

Dejan Jovanovic, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

 

Radiofrekvensablation vid venös insufficiens 

Oskar Nelzén, US, Linköping

Föredrag

 
K7
Session
12:9
10:45-12:15
Odontologisk radiologi - CBCT

Målgrupp: Odontologiska radiologer
Arrangör: Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR

Moderator: Eva Birring, Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset

 

CBCT i Sverige 2013
Sara Lofthaag-Hansen, Specialistkliniken f. Odontologisk radiologi, Folktandvården, Västra Götaland
Eva Klintström, Odontologisk radiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Abstract

 

Fallpresentationer av två odontogenatumörer:
Klarcellig todontogent carcinom med lungmetastaser
Ameloblastom i överkäkens tuberparti, med spridning intrakraniellt.
Eva Klintström, Odontologisk radiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Abstract

Park Inn
Session
12:11
10:45-12:15
Digitalt flöde eller överflöde

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFRO

Moderator: Peter Hochbergs, Verksamhetschef, överläkare, BFC, SUS Lund

Rätt information till rätt person i rätt tid
Emmy Lundh, Kommunikatör, SUS Lund

Abstract

Föredrag

Dokumenthanteringssystem - ordning och reda i Östergötland - Allt på ETT ställe!
Eva Krysander, Universitetssjukhuset Linköping
Niclas Hjorth, Universitetssjukhuset Linköping

Abstract

Föredrag

Elektroniska system, möjligheter och fallgropar
Anita Brinck, kvalitetssamordnare, BFC, SUS Lund

Abstract

Föredrag

Behövs strukturerad kommunikation på röntgen?
Anna Ahlgren, Röntgen, Lasarettet, Helsingborg

Sal C
12:15-13:30
Årsmöte Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Målgrupp: Medlemmar i SFBFM
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

 

Torsdag den 5 september - session 13

Stora
salen
Session
13:1
13:30-15:00
Rätt retorik för publik och klinik - Del 1
Hur får jag ett föredrag accepterat på ECR och hur gör jag succé?

Målgrupp: Alla. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare.
Arrangör: Ungt Forum, Svensk förening bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Olof Flodmark, Neuro Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Hur skriver jag ett bra abstract
Allina Dimopoulou, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Bruk och missbruk av presentationsprogram
Olof Flodmark, Neuro Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Abstract

Föredrag

Om konsten att tala så att andra vill lyssna
Erland Lundström, Retoriker
Obs! För ST-läkare anmälda till kursen ”Rätt retorik för publik och klinik” fortsätter kursen i Stora salen kl 15:45

Sal B
Session
13:2
13:30-15:00
Biopsier med radiologisk vägledning

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Maria Lönnemark, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ultrasound-guided biopsies
Anders Nilsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

CT biopsies Relative to other Modalities
John R. Haaga

Abstract

Föredrag

Conebeam CT needle guidance: the next step in percutaneous needle interventions"
Marco van Strijen

Föredrag

 
Utst. salen
Session
13:3
13:30-15:00
Radiographer reporting in the UK: the why, what, how and when?

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Bodil Andersson, Lunds universitet

Föreläsare: Audrey Paterson, Professor, Director of professional policy, Society and College of Radiographers, UK

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
13:4
13:30-15:00
Ben och leder Del 2

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Moderator: Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Tengvar, Centrala röntgen. Karolinska universitetssjukhuset Solna

Bone and cartilage injury: Anatomy, biomechanics, and MR imaging (forts)
Donald Resnick

Human tendons: Function and dysfunction with emphasis on the rotator cuff of the shoulder
Donald Resnick

K1
Session
13:10
13:30-15:00
Studentforum

Målgrupp: Röntgensjuksköterskestudenter
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR och Vårdförbundet

K2
Session
13:6
13:30-15:00
Nätverksbyggande

Målgrupp: Administrativ personal – sekreterare, kassa, arkiv.
Arrangör: Svensk förening för röntgensekreterare, SFFR

Moderator: Birgitta von Oelreich, Administrativ chef, Akademiska Sjukhuset

K3/4
Session
13:7
13.30-15.00
Siemens presenterar

Clinical experiences from syngoZOOMit

Stefan Haneder, Dr. med., Institute for Clinical Radiology and Nuclear Medicine, University Medical Centre, Mannheim

Abstract

 

DynaCT in interventional oncology–do you really need it?
Tobias F. Jakobs, MD, Associate Professor, Hospital Barmherzige Brüder, Munich

Abstract

 

ARFI instead of biopsy? Where are we now?

Paul Sidhu, professor, King Cross Hospital, London

Abstract

 

K10
Session
13:8
13:30-15:00
Du kan undvika katarakt

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Seldingersällskapet, SSVIR

Moderator: Michael Åkesson

 

Visualisering av osynliga risker: optimering av strålskydd för säkrare arbetsmiljö
Hans Rystedt
Viktor Sandblom

Abstract

Föredrag

Teamträning i simulerad hybridsal för att minimera dosbelastning,
Lars Lönn

Abstract

Medicinska bestrålningar och dosimetri
Carl Bladh-Johansson, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Föredrag

Renal denervering 

Martin Delle, Södersjukhuset, Stockholm

Abstract

Föredrag

K7
Session
13:9
13:30-15:00
Årsmöte Svensk förening för thoraxradiologi, SFTR

Målgrupp: Medlemmar i SFTR
Arrangör: Svensk förening för thoraxradiologi

L7
Session
13:5
13:30-15:00
Vendela i vården- ett drama i två akter

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Margareta Söderholm, Linköping

Röntgenteatern ger – ”Vendela i Vården, ett drama i två akter”
Gunilla Eriksson, Helén Milde, Pia Wagesjö, Elisabeth Wallin. Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Abstract

Park Inn
Session
13:11
13:30-15:00
Endos, flerdos eller överdos

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFRO

Moderator: Peter Aspelin, Karolinska Institutet, Stockholm

Intravenös kontrasttillförsel vid datortomografi
Peter Hochbergs, BFC, SUS Lund

Abstract

Föredrag-1

Föredrag-2

Endos eller flerdos i Skåne
Peter Leander, Diagnostiskt Centrum, SUS Malmö

Abstract

Vad innebär smittspridning och smittspårning?
Åsa Göransson, Labmedicin /vårdhygien, SUS Malmö

Abstract

Riskanalys
Elisabeth Andersson, Diagnostiskt centrum, SUS Malmö
Lena Frostgård, BFC, SUS Lund

Abstract

Föredrag

 
K1
15:00-15:45
Styrelsemöte Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Målgrupp: SFMSRs styrelse
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

K2
Session
14:6
15:00-16:30
Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare

Målgrupp: Medlemmar i SFFR
Arrangör: Svensk förening för röntgensekreterare, SFFR

 

Torsdag den 5 september - session 14

Stora
salen
Session
14:1
15:45-17:15
Rätt retorik för publik och klinik - Del 2
Skriv i klartext så att ditt budskap når fram

Målgrupp: Radiologer. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare.
Arrangör: Ungt Forum, SFBFM

Moderator: Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Det radiologiska utlåtandet: Innehåll, bedömning/konklusion, svarsmallar.
Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Symposie-filer

Föredrag

Det radiologiska utlåtandet: Talspråk eller skriftspråk?
Johan Wikström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Det radiologiska utlåtandet: Praktisk övning
Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sal B
Session
14:2
15:45-17:15
Perkutana tumörablationer i Uppsala

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Peter Nygren, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ultraljudsguidade ablationer av lever- och pancreastumörer
Historia och metoder. För och nackdelar
Anders Nilsson, MD, överläkare, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

IRE av pancreastumörer
Britt-Marie Karlson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

Leverkirurgens syn på perkutana tumörablationer
Agneta Norén, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

DT-vägledda ablationer
RF av njurtumörer
Pär Dahlman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

En klinikers perspektiv
Einar Brekkan, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Onkologens syn på perkutana tumörablationer
Peter Nygren, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 
Utst. salen
Session
14:3
15:45-17:15
Karriärvägar för röntgensjuksköterskan

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Gunnela Örnberg, Bild- och funktionsmedicin, Västerbotten

Hur ska vi skapa incitament för specialistutbildade röntgensjuksköterskor
Gunnela Örnberg, Bild- och funktionsmedicin, Västerbotten

Abstract

Karriärvägar – ”My way”
Martina Jäghagen Lind, account manager, Ultrasound Sweden, Philips Healthcare AB

Föredrag

 

Min karriär - vilka krafter försöker stoppa andras karriärer och vad kan hjälpa en röntgensjuksköterska att kunna och våga gå in på nytt område
Timo Melakari, Bild och funktionsmedicinska kliniken, NU-sjukvården

Föredrag

 

Röntgensjuksköterska och doktorand – en möjlig karriärväg
Berit Björkman, Länssjukhuset Ryhov och Hälsohögskolan i Jönköping

Abstract

Föredrag

Röntgensjuksköterskans yrkeskarriär - verklighet och vision
Kent Fridell, Karolinska Institutet, Stockholm

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
14:4
15:45-17:15
TNM vid lungcancer

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för thoraxradiologi, SFTxR

Moderator: Olov Duvernoy, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tomas Bjerner, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala                     

Introduktion TNM
Tomas Bjerner, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Hur gör vi i Umeå?
Karen Sörensen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Abstract

Föredrag

 

Hur gör vi i Göteborg?
Lisbeth Denbratt, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Föredrag

 

Vad tillför PET-CT?
Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Lungmedicinarens perspektiv
Kristina Lamberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Onkologens perspektiv
Kristina Nilsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

K1
Session
14:5
15:45-17:15
Årsmöte Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Målgrupp: Medlemmar i SFMSR
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

K10
Session
14:8
15:45-17:15
Onkologisk Intervention

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Seldingersällskapet, SSVIR

Moderator: Inger Keussen, SUS, Lund

 

NIPP (Negative balanced isolated pelvic perfusion)
Johan Bengtsson, BFC, SUS, Lund

Abstract

Portala interventioner vid malignitet
Wojciech Cwikiel

Abstract

Föredrag

 

Udda emboliseringar
Rickard Nyman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Conebeam CT vid kemoembolisering
Olof Henrikson, Röntgen, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Abstract

Föredrag

 
K7
Session
14:9
15:45-17:15
Årsmöte Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Målgrupp: Medlemmar i SFRU
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor SFRU

Park Inn
Session
14:11
15:45-17:15
Fortsättning på endos, flerdos eller överdos

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR

Moderator: Peter Aspelin, Karolinska Institutet, Stockholm

Vad säger SSM?
Torsten Cederlund, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

 

Cone-Beam CT (CBCT) av småskelett - doser och bildkvalitet
Agniezska Athley, Röntgenenheten, Centrallasarettet, Växjö
Henrik Bertilsson, Medicinsk fysik och teknik, Centrallasarettet, Växjö

Abstract

Föredrag

När blir det överdos?
Peter Aspelin

 
18:00
Bankett på anrika Flustret

Målgrupp: Alla

 

Fredag den 6 september - session 15

Stora
salen
Session
15:1
08:30-10:00
Datoriserad bildanalys

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk Förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Ewert Bengtsson, Centrum för bildanalys, IT-institutionen, Uppsala universitet

 

Multi-modal breast MRI image analysis: Computer aided detection/diagnosis of breast cancer
Andrew Mehnert, MedTech West, Sahlgrenska University Hospital, and Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, Göteborg

Abstract

Facial restoration after tumours: Image-based planning of cranio-maxillofacial surgery using haptics and 3D visualization
Ingela Nyström, Centrum för bildanalys, IT-institutionen, Uppsala universitet

Abstract

Föredrag

Förbättrad hjärntumörkirurgi med förstärkt verklighet
Örjan Smedby, Linköpings universitet

Sal B
Session
15:2
08:30-10:00
Transarteriell Onkologisk Leverbehandling

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Charlotte Ebeling-Barbier, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vad är det och hur går det till?
Charlotte Ebeling Barbier, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Vem har glädje av kemoembolisering? – TACE vid hepatocellulärcancer-indikationer och resultat
Agneta Norén, Leverkirurgi, Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset

Föredrag

Doxorubicin i emulsion eller bead?
Per Stål, Hepatologi, Gastrocentrum medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 

Radioembolisering - Vem, hur och varför?
Frans Duraj, Leverkirurgi, Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset

Föredrag

 

Vem tolererar radioembolisering?
Ulrike Garske-Román, Nuklearmedicin, BFC, Akademiska Sjukhuset

Föredrag

Vem har glädje av radioembolisering?
Dan Granberg, Endokrinonkologi, Medicinkliniken, Akademiska Sjukhuset

 

Paneldiskussion/Frågestund

 
Utst. salen
Session
15:3
08:30-10:00
Fria föredrag

Moderator: Jan Weis, docent, Akademiska sjukhuset, Uppsala

FF:17 - Är gräset grönare på andra sidan landstingsgränsen. Ungt forum överblickar ST-utbildningen
Johan Wennerdal, Ulf Johnson, Kungälvs sjukhus och Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:18 - Volymsutveckling av transplanterad pankreas de två första åren efter operation.
Eva Lundqvist, Alireza Biglarnia, Anders Magnusson. Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:19 - Hur säkert kan den transplanterade pancreasvolymen beräknas med CT-volumetri?
Eva Lundqvist, Alireza Biglarnia och Anders Magnusson. Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:20 - Objektiv patientgrupp hjärnvävnadskarakterisering baserat på kvantitativ magnetresonans.
Marcel Warntjes, M. Engström, A. Tisell, A.-M. Landtblom, P. Lundberg. CMIV, Linköpings Universitetssjukhus.

Abstract

 

FF:21 - Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning.
Jan Weis, Morten Bruvold, Francisco Ortiz-Nieto, Håkan Ahlström. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Föredrag

FF:22 - MR spektroskopi av prostata i 3 Tesla med yt-spole: zon och ålder relaterade skillnader
Jan Weis, Francisco Ortiz-Nieto, Håkan Ahlström. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Föredrag

FF:23 - 18F-FDG-PET/CT: Patienters förväntningar och upplevelser.
Camilla Andersson, Cecilia Wassberg, Silvia Johansson, Håkan Ahlström, Björn Wikehult. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:24 - Kreatinvärdet - förstår alla patienter värdet av det?
Pär Holmer. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Föredrag

 

FF:25 - Kan kV-dosautomatiken på CT spara dos till patienten?
Monica Segelsjö. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Sal C
Session
15:4
08:30-10:00
Strålsäkerhetsutbildning för röntgensjuksköterskor och radiologer

Målgrupp: Alla som arbetar i en miljö med joniserande strålning
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Kursledare: Malin Darpö, Akademiska sjukhuset
Kursen ges vid två tillfällen under veckan. Intyg om genomgången utbildning erhålles efter sessionen.

K1
Session
15:5
09:00-10:00
Bland mikrovågor och gelé

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Asta Klingstedt Pettersson, Skellefteå

 

Bland mikrovågor och gelé. En beskrivning av undersköterskornas varierande arbete på ultraljudssektionen i Uppsala.
Gunilla Engqvist Borg, BFC Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Christina Lundberg, BFC Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

K3/4
Session
15:7
08:30-10:00
Allt är inte guld som glimmar

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Viktor Leander, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

MR järninlagring - Mätning av järninlagring med MR
Gunilla Arvidsson, ROS, enheten för radiologi, Uppsala Universitet

Abstract

Föredrag

MEWS - Modified Early Warning Score - varför ska vi kunna det på röntgen?
Agneta Schmidt, Danderyds sjukhus, Stockholm

Abstract

Föredrag

K10
Session
15:8
08:30-10:00
ST-projekt

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Anna Falk, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Eftergranskning av primär DT-buk hos patienter som deltagit i AVOD-studien (antibiotika vid okomplicerad divertikulit) – går det att förutsäga komplikationer och återfall?
Arnar Thórisson, Röntgenkliniken Västerås

 

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män - en studie i MR av lilla bäckenet
Margrét Sturludóttir, Karolinska universitetssjukhuset i Solna

Föredrag

 

DT Thoraxöversikt som alternativ till lungröntgen i akutsammanhang. Preliminära resultat.
David Örtoft, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Abstract

 

Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar – en beskrivning av processen bakom att skapa internetbaserade praktiska rekommendationer
Joanna Ahlkvist, Nyköpings lasarett

Abstract

Föredrag

 

Datortomografisk diagnostik av appendix – hur internutbildning kan förbättra diagnostiken
Musa Kocak, Södersjukhuset

Abstract

 

Stråldosplanering med datortomografi – är radiologisk granskning nödvändig?
Anna-Klara Sasnauskas, Södersjukhuset

Abstract

Föredrag

 
K7
Session
15:9
08:30-10:00
Nuklearmedicin och PET i världen

Målgrupp: Alla nuklearmedicinskt intresserade
Arrangör: Svensk förening för nuklearmedicin, SFNM

Moderator: Jens Sörensen, Överläkare Docent, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Vad krävs för en säker miljö - Strålsäkerhetsmyndighetens arbete
Sven Richter, Inspektör, Enheten medicinska bestrålningar och dosimetri, Avd. för strålskydd, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

Hur man skapar och driver ett PET-Centrum – erfarenheter från Montevideo, Uruguay
Henry Engler, Professor och Director, CUDIM, Montevideo, Uruguay

Föredrag

 

Fredag den 6 september - session 16

Stora
salen
Session
16:1
10:45-12:15
David vs Goliat

Målgrupp: Alla
Arrangör: Ungt Forum inom SFBFM

Moderator: Ulf Johnson, ordförande Ungt Forum

Domare: Katrine Åhlström Riklund, Umeå

Deltagare: Unga hetsporrar mot gamla rävar

 
Sal B
Session
16:2
10:45-12:15
Vaskulära anomalier och Digitala metodböcker

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Helen Genins, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Vaskulära anomalier
Per Pöder, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Pär Gerwins, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Digitala metodböcker – Akademiska Sjukhuset
Monica Segelsjö, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Digitala metodböcker- Södersjukhuset
Alenca Olsson, Södersjukhuset, Stockholm
Andreas Norlin, Södersjukhuset, Stockholm

Abstract

Föredrag

 
Sal C
Session
16:4
10:45-12:15
Koder inom bild- och funktionsmedicin – något att bry sig om?


Målgrupp: Alla kodintresserade t.ex. verksamhetschefer, RIS- och PACS- administratörer m.fl.
Arrangör: BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Moderator: Tomas Bjerner, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Presentation av det arbete med koder som gjort i samband med arbete om ny prislista för BFC på Akademiska sjukhuset. Tankar kring koder.
Tomas Bjerner, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Statusuppdatering från SoS
Hubertus van Paaschen, läkare och utredare, Socialstyrelsen

 

Diskussion

 

 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad