Kongressanmälan

Anmälan har nu öppnat.

Klicka här för "Anmälan till Röntgenveckan, till det sociala programmet samt bokning av hotellrum".

OBS! Hotellbokning via Congrex är inte längre möjlig.

Registreringen har öppet måndagen den 2 september mellan klockan 14:00-17:00 och därefter från tisdagen den 3 september kl. 08:00 och är sedan öppen under konferensdagarna. Registreringsdisken är belägen i entréhallen.

Har du redan erhållit din namnskylt via post behöver du inte anmäla dig. Vill du göra en ny registrering görs detta vid registreringsdisken.

Priser

Deltagaravgifter före 30 juni (SEK exklusive 25% moms)
 
Delegat
ST-program
Alla dagar
5900
4900
Två dagar
4550
3550
En dag (tisdag-torsdag)
3200
2200
En dag (fredag)
2100
1100

 

Efter 30 juni (SEK exklusive 25% moms)
 
Delegat
ST-program
Alla dagar
6400
5400
Två dagar
4950
3950
En dag (tisdag-torsdag)
3500
2500
En dag (fredag)
2300
1300

 

Studenter (SEK exklusive 25% moms) under grundutbildning kan,
mot uppvisande av Mecenatkort, delta för speciellt studentpris
 
Student
Alla dagar
2400
Två dagar
1800
En dag (tisdag-torsdag)
1100
En dag (fredag)
700

 

Moderator

Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar inklusive kvällsaktivitet/er som ditt uppdrag utförs. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie avgift för den dagen/dagarna.

Inbjuden föreläsare/Symposiedeltagare

Inbjudna föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv.
Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive det sociala programmet.

Fria föredragshållare, posterdeltagare och presentation av uppsats (inkl C- och D-uppsats),
ST-läkarprojekt, avhandling och fallpresentationer (ST-program).

Betalar kongressavgift.


 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad