ST-utbildning på Röntgenveckan

Minikurser

Nedanstående minikurser à fyra timmar är exklusiva för ST-läkare och uppfyller delar av delmål enligt socialstyrelsens målbeskrivning för specialisttjänstgöring i Bild- och Funktionsmedicin. Kurserna innehåller en teoretisk och en praktisk del.
Röntgenveckans fokus ligger på tumörer, dock är kursinnehållet i ST-programmet mer allmänt inriktat.
För att kunna få intyg ange ditt personnummer i samband med anmälan. Färdigskrivna intyg kommer att finnas tillgängliga för avhämtning vid slutet av varje minikurs. Anmälan till minikurserna sker i samband med den ”vanliga” anmälan.
OBS! När det gäller kursen "Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik" så upprepas den vid fem olika tillfällen under veckan (numrerade 1-5). Ni ska alltså bara anmäla er till ett tillfälle!
Klicka på respektive programpunkt för detaljerad information.

 
Måndag 2/9
Tisdag 3/9
Onsdag 4/9
Torsdag 5/9
Fredag 6/9
08:30
-
10:00
 
 
Föreläsning:
Allt du bör veta om
PET/CT
Cecilia Wassberg, Radiolog
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (1)
Erland Lundström, Retoriker
Föreläsning:
Bli kompis med columna, ryggdiagnostik ur ett radiologiskt och ortopediskt perspektiv
Mari Hänni, Radiolog
Claes Olerud, Ortoped
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (3)
Erland Lundström, Retoriker
Fallpresentationer
Ungt Forum
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (5)
Erland Lundström, Retoriker
 
10:45
-
12:15
 
 
Workshop:
Allt du bör veta om PET/CT
Cecilia Wassberg, Radiolog
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (1)
Erland Lundström, Retoriker
Workshop:
Bli kompis med columna, ryggdiagnostik ur ett radiologiskt och ortopediskt perspektiv
Mari Hänni, Radiolog
Claes Olerud, Ortoped
 
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (3)
Erland Lundström, Retoriker
Fallpresentationer
Ungt Forum
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (5)
Erland Lundström, Retoriker
David mot Goliat
Ungt Forum
13:30
-
15:00
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (0)
Erland Lundström, Retoriker
Föreläsning:
Allt du inte visste om lungröntgen
Göran Wegenius, Radiolog
Föreläsning:
Bröstdiagnostik – mer än mammografi
Laszlo Tabar, Radiolog
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (2)
Erland Lundström, Retoriker
Föreläsning:
Strålsäkerhet för strålande läkare
Malin Darpö,
Per-Erik Åslund, Lars Jangland och Sven Richter
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (4)
Erland Lundström, Retoriker
Rätt retorik för publik och klinik:
Hur får jag ett föredrag accepterat på ECR och hur gör jag succé?
Allina Dimopoulou, Radiolog
Olof Flodmark, Radiolog
Erland Lundström, Retoriker
 
15:45
-
17:15
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (0)
Erland Lundström, Retoriker
Workshop:
Allt du inte visste om lungröntgen
Göran Wegenius, Radiolog
Workshop:
Bröstdiagnostik – mer än mammografi
Laszlo Tabar, Radiolog
posier
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (2)
Erland Lundström, Retoriker
Workshop:
Strålsäkerhet för strålande läkare
Malin Darpö, Karin Åberg,
Anna Ärlebrand (samtliga sjukhusfysiker)
Workshop:
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik (4)
Erland Lundström, Retoriker
Rätt retorik för publik och klinik:
Skriv i klartext så att ditt budskap når fram
Elna-Marie Larsson, Radiolog
 
18:30
ST-MIDDAG (måndag kväll)
 
 
 
 

 

Detaljbeskrivning av minikurserna

Föreläsning och efterföljande workshop med samma titel i schemat utgör en minikurs. För att få kursintyg skall man ha deltagit i både föreläsning och workshop.

Allt du inte visste om lungröntgen

Göran Wegenius, radiolog

Från Asbestos till Övervätskning och allting däremellan
De vanligaste lungsjukdomarna med konventionell röntgen och DT.
Föreläsning + workshop, uppfyller delar av delmål 1-5, 7, 12.

Allt du bör veta om PET/CT

Cecilia Wassberg, radiolog

Grunderna i diagnostik med PET/CT.
Från positron till bild och hur man utvärderar en PET/CT. De vanligaste tumörerna från huvudknoppen till bäckenbotten (head and neck, lymfom, lunga, colorektal, gyn).
Föreläsning + workshop, uppfyller delar av delmål 1-5, 7, 8.

Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik

Erland Lundström, retoriker

Med en blandning av teori och praktiska övningar förbättrar deltagarna sin förmåga att hantera informationen/samtalet på ett sådant sätt att mottagaren förstår och tar emot budskapet.

När det gäller minikursen i workshopformat "Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik" erhålles kursintyg när man deltagit i de båda på varandra följande utbildningspassen (som har samma nummer i schemat). Kursen kommer att ges vid fem olika tillfällen under veckan (numrerade 0-5).
Workshopen uppfyller del av delmål 13-15.

Bröstdiagnostik – mer än mammografi

Laszlo Tabar, radiolog

Användning av multimodalitetsmetoden i screeningen och i bearbetning av fyndet.
Hur upptäcker man icke palpabla bröstforändringar? En beprövad didaktisk screeningmetod.
Mikroförkalkningar på mammografi bilden: analys, patofysiologi o differential diagnos.
Föreläsning + workshop, uppfyller delar av delmål 1-5, 7.

Bli kompis med columna, ryggdiagnostik ur ett radiologiskt och ortopediskt perspektiv

Mari Hänni, radiolog - Claes Olerud, ortoped

Benigna och maligna tillstånds naturalförlopp – när bli de akuta och när kräver de åtgärd- bilddiagnostisk utredning i kombination med kliniskt status. Hur ser metastaser i ryggen ut?
Föreläsning + workshop, uppfyller delar av delmål 1-5, 9, 10, 12.

Strålsäkerhet för strålande läkare

Kursledare: Malin Darpö, Sjukhusfysik, Akademiska Sjukhuset
Föreläsare: Per-Erik Åslund, Lars Jangland och Sven Richter
Workshop: Malin Darpö, Karin Åberg och Anna Ärlebrand (samtliga sjukhusfysiker)

Röntga, lysa, scanna - risker och regler. Säkerhet i strålfält och magnetfält. Röntgenfysik (konventionell rtg, gml, CT och mammografi), risker med joniserande strålning, regelverk - hur påverkar det mitt arbete som läkare? Hur ska man arbeta på ett strålsäkert sätt? Föreläsning + workshop uppfyller delar av delmål 6.

Rätt retorik för publik och klinik:

Hur får jag ett föredrag antaget på ECR och hur gör jag succé?

Allina Dimopoulou, radiolog - Olof Flodmark, radiolog - Erland Lundström, retoriker

Vi kan inte garantera att ni gör succé efter att ha deltagit i detta symposium, dock kommer chanserna till framgång att öka betydligt!

Rätt retorik för publik och klinik:
Skriv i klartext så att ditt budskap når fram

Elna-Marie Larsson, radiolog
Johan Wikström, radiolog

Om en viktig, men ofta försummad del av radiologin – det radiologiska utlåtandet.
Kort, klart, konklusivt!

Minikursen ”Rätt retorik för publik och klinik” består av symposiet "Hur får jag ett föredrag antaget till ECR och hur gör jag succé?" och föreläsningen/workshopen "Skriv i klartext så att ditt budskap når fram". Har man deltagit i dessa två erhålles kursintyg.
Symposium och föreläsning/workshop uppfyller tillsammans delar av delmål 13-15.


Fallpresentationstävling

Ta chansen att presentera ett intressant fall och vinn fina priser! Första pris är ett resestipendium till European Congress of Radiology i Wien, och flera delföreningar inom SFBFM bidrar med bokstipendier. Presentationen skall vara 10 min lång följt av 5 min för frågor. Anmälan till fallpresentationstävlingen sker under rubriken ”abstract”.


David mot Goliat

Den traditionella kunskapskampen mellan över- och underläkare består av blodigt allvar kryddat med en nypa upptåg, och är en av röntgenveckans mest populära programpunkter. Årets version innehåller som vanligt fall av absurt hög svårighetsgrad, men även en del överraskningar. Kom dit och heja fram underläkarlaget!


 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad