Programmet på Röntgenveckan

Torsdag den 5 september - session 11

Utst. salen

08:00-10:00
Styrelsemöte  Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell radiologi, SSVIR

Målgrupp: SSVIRs styrelse
Arrangör: Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell radiologi, SSVIR

Stora
salen
Session
11:1
08:30-10:00
Strålbehandling nu och i framtiden – samverkan radiologi

Målgrupp: Alla.
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Gunilla Enblad, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

 

Strålbehandling – indikationer och teknik, samverkan radiologi
Kristina Nilsson, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

Abstract

Föredrag

Radiologi efter strålbehandling - Risker vid ytterligare stråldoser. Hur bedömer man om det är strålreaktion eller tumörrespons vid uppföljande radiologi?
Petra Witt Nyström, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

Abstract

Sal B
Session
11:2
08:30-10:00
Tips & Trix i Word och Excel

Målgrupp: Alla

Föreläsare: Immi Johnsson
Repris av föreläsning som hölls den 4 september.

 

Sal C
Session
11:4
08:30-10:00
Muskuloskeletal tumördiagnostik

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Moderator: Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Magnus Tengvar, Centrala röntgen. Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Inledning
Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Remitteringsprinciper för muskuloskeletala tumörer
Mats Geijer, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus.

Abstract

Föredrag

 

Punktion - när, hur och varför
Johan Wejde, Klinisk patologi och cytologi. Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Otte Brosjö, Ortopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Boel Söderen, Centrala röntgen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

 

Avancerad tumördiagnostik med fokus på molekylär imaging
Jens Sörensen, BFC- PET centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 
K1
Session
11:5
08:30-10:00
Diagnostik av barntumörer - här och där

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för pediatrisk radiologi, SFPR

Moderator: Ulla Ullberg, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Föredrag

Kursinbjudan

 

Barncancersjukvård i en annan del av världen - erfarenheter från två röntgenavdelningar i Vietnam
Marie Wiklund, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Universitetssjukhuset, Lund
Kristina Vult von Steyern, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Universitetssjukhuset, Lund

Abstract

Ett lärorikt patientfall (1): Njurtumör hos patient med multisystemsjukdom
Mela Brink, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Abstract

Föredrag

 

Ett lärorikt patientfall (2): 3-åring med höft- och knäsmärta
Mattias Jönsson, specialistläkare, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Abstract

 

Ett lärorikt patientfall (3): "Ljumskbråck?"
Ulrika Voss, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Abstract

 

Ett lärorikt patientfall (4):
Anna Nyström, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Föredrag

 
K2
Session
11:6
08:30-10:00
Aktuellt om strålning och ögon

Målgrupp: Sjukhusfysiker, läkare och sjuksköterskor som arbetar med intervention
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Lars Jangland, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

De nya dosgränserna för ögats lins och konsekvenserna för personalstrålskyddet i sjukvården.
Carl Bladh-Johansson, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

Vad innebär de nya gränsvärdena för verksamheten? Resultat av kartläggning på Bild och funktionsmedicinskt centrum och Kardiologin.
Lars Jangland, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Gränsvärden för ögon från icke-joniserande strålning.
Per Söderberg, Professor i oftalmiatrik, Institutionen för neurovetenskap, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Sal C
Session
11:7
08.30-10.00
Att leva och arbeta med ADHD. En röntgensjuksköterska berättar.

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Asta Klingstedt Pettersson, Skellefteå

 

Föreläsare: Monica Drab, Göteborg

Abstract

Föredrag

 

K10
Session
11:8
08:30-10:00
Uppdaterade nationella riktlinjer och vårdprogram för kolorektal cancer – vad är nytt?

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för gastrointestinal radiologi, SFGR

Moderator: Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Gemensamt abstract

Radiologi i nationella riktlinjer
Mikael Hellström, Sahlgrenska sjukhuset

Föredrag

Radiologi i nationellt vårdprogram
Katrine Åhlström Riklund, Norrlands Universitetssjukhus

Föredrag

Nationell radiologisk mall för registrering i kvalitetsregister
Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

K7
Session
11:9
08:30-10:00
Odontologisk radiologi

Målgrupp: Odontologiska radiologer
Arrangör: Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR

Moderator: Eva Birring, Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Craniofaciala missbildningar med fokus på synostoser
Hadi Keivanlo, Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Röntgensjuksköterskans roll på Odontologisk Röntgen
Curt Johansson, Röntgenavdelningen, Tandvårdshögskolan, Malmö

Föredrag

L7
Session
11:10, 12:10
08:30-12:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik V

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
11:11
08:30-10:00
Kallelser, Informationsöverföring

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFRO

Moderator: Peter Hochbergs, BFC, SUS Lund

Föredrag

Vem vill svara på så tråkiga inbjudningar som till mammografiscreening?
Presentation av en studie som genomförts på mammografin i Värmland, i samarbete med SKL
Anette Andersson, Centralsjukhuset i Karlstad
Birgitta Andersson, Mammografi
Maria Prigorowsky, projektledare, avd för vård och omsorg, SKL

Abstract

Föredrag-1

Föredrag-2

 

Öka deltagandet - Andra kallelsen vid mammografiscreening
Karin Leifland, Unilabs, Chef Mammografi Sverige

Abstract

Föredrag

 

Behövs strukturerad kommunikation på röntgen? - Införande av kommunikationsverktyget SBAR på röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett.
Lena Ritzman, Röntgen, Lasarettet, Helsingborg
Anna Ahlgren, Röntgen, Lasarettet, Helsingborg

Abstract

K1
10:00-10:45
Styrelsemöte Svensk Förening för Thoraxradiologi, SFTR

Målgrupp: SFTRs styrelse
Arrangör: Svensk förening för thoraxradiologi

K10
10:00-10:45
Årsmöte Svensk förening för gastrointestinal radiologi, SFGR

Målgrupp: Medlemmar i SFGR
Arrangör: Svensk förening för gastrointestinal radiologi

 

Torsdag den 5 september - session 12

Stora
salen
Session
12:1
10:45-12:15
Direktsändning från interventionssalen

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för Bild- och Funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Rickard Nyman, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Sal B
Session
12:2
10:45-12:15
Påverka, beröra och beröras

Målgrupp: Alla

Moderator: Birgitta von Oelreich, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset

Föreläsare: Angelica Fritjof
Föreläsningen kommer bl. a. att handla om hur man skapar en god arbetsmiljö, både för sig och för andra, som ger glädje och lust i arbetet. Hur man utvecklar sin förmåga att föra kreativa och samtidigt respektfulla samtal.

Dokument

 
Utst. salen
Session
12:3
10:45-12:15
Självständigt arbete för en sonograf
Bemötande på barnröntgen

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, undersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Berit Björkman, Länssjukhuset Ryhov, Hälsohögskolan, Jönköping

En sonografs arbetsdag på Akademiska sjukhuset
Tove Axelsson, BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Bemötande av barn diagnostiserade med cancer
Marice Nordmark, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna
Karin Asplund, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

 

Sal C
Session
12:4
10:45-12:15
Ben och leder Del 1

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Moderator: Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Tengvar, Centrala röntgen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Joint Stability and instability: Structure, function, classification, pathophysiology, and MR imaging with emphasis on the shoulder and knee.
Donald Resnick, Professor of Radiology and Chief of Musculoskeletal Imaging at the University of California, San Diego (UCSD).

Bone and cartilage injury: Anatomy, biomechanics, and MR imaging part 1
Donald Resnick, Professor of Radiology and Chief of Musculoskeletal Imaging at the University of California, San Diego (UCSD)

K2
Session
12:6
10:45-12:15
MR inom strålterapi

Målgrupp: Sjukhusfysiker, radiologer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Anders Montelius, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Varför behövs MR inom strålterapi?
Björn Zackrisson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föredrag

 

MR inom strålterapi – vilken är radiologens roll?
Lennart Blomqvist, professor, Karolinska institutet, Stockholm

Implementering av MR i strålterapi – tidiga erfarenheter från Karolinska sjukhuset
Gunilla Jansson-Frykholm, MD PhD, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Michael Gubanski, Karolinska sjukhuset, Stockholm

 

Fysikerns syn och förhoppningar på MR inom strålterapi
Tufve Nyholm, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

K3/4
Session
12:7
10:45-12:15
GE Healthcare presenterar

Dual energy CT og modellbasert iterativ rekonstruksjon - erfaringer ved en onkoradiologisk enhet
Claudius Reisse, Onkologisk radiologisk seksjon, Radiumhospitalet, Oslo

 

Dose Management Application – Can you leverage data and analytics to improve quality in your radiology department?

Antoine Jomier

Abstract

 

MR:s tysta framtid – Silent Scan
Axel Hartwig, MR produktspecialist – Skandinavien

 

K10
Session
12:8
10:45-12:15
Ungt Forum – fallpresentationstävling

Målgrupp: Alla
Arrangör: Ungt Forum

Moderator: Henriettae Ståhlbrandt

Ulf Johnsson

Föredrag

”Burned out” testikeltumör, en fallbeskrivning från Nyköpings lasarett

Joanna Ahlkvist, Nyköpings lasarett

Abstract

Föredrag

 

Fallet med den svarta pleuravätskan

Karolina Lundstam, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

 

Den som söker skall finna

Jörgen Strömberg, Höglandssjukhuset, Eksjö

Abstract

Föredrag

 

När bifynd blir en huvuddiagnos

Dejan Jovanovic, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

 

Radiofrekvensablation vid venös insufficiens 

Oskar Nelzén, US, Linköping

Föredrag

 
K7
Session
12:9
10:45-12:15
Odontologisk radiologi - CBCT

Målgrupp: Odontologiska radiologer
Arrangör: Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR

Moderator: Eva Birring, Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset

 

CBCT i Sverige 2013
Sara Lofthaag-Hansen, Specialistkliniken f. Odontologisk radiologi, Folktandvården, Västra Götaland
Eva Klintström, Odontologisk radiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Abstract

 

Fallpresentationer av två odontogenatumörer:
Klarcellig todontogent carcinom med lungmetastaser
Ameloblastom i överkäkens tuberparti, med spridning intrakraniellt.
Eva Klintström, Odontologisk radiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Abstract

Park Inn
Session
12:11
10:45-12:15
Digitalt flöde eller överflöde

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFRO

Moderator: Peter Hochbergs, Verksamhetschef, överläkare, BFC, SUS Lund

Rätt information till rätt person i rätt tid
Emmy Lundh, Kommunikatör, SUS Lund

Abstract

Föredrag

Dokumenthanteringssystem - ordning och reda i Östergötland - Allt på ETT ställe!
Eva Krysander, Universitetssjukhuset Linköping
Niclas Hjorth, Universitetssjukhuset Linköping

Abstract

Föredrag

Elektroniska system, möjligheter och fallgropar
Anita Brinck, kvalitetssamordnare, BFC, SUS Lund

Abstract

Föredrag

Behövs strukturerad kommunikation på röntgen?
Anna Ahlgren, Röntgen, Lasarettet, Helsingborg

Sal C
12:15-13:30
Årsmöte Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Målgrupp: Medlemmar i SFBFM
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

 

Torsdag den 5 september - session 13

Stora
salen
Session
13:1
13:30-15:00
Rätt retorik för publik och klinik - Del 1
Hur får jag ett föredrag accepterat på ECR och hur gör jag succé?

Målgrupp: Alla. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare.
Arrangör: Ungt Forum, Svensk förening bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Olof Flodmark, Neuro Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Hur skriver jag ett bra abstract
Allina Dimopoulou, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Bruk och missbruk av presentationsprogram
Olof Flodmark, Neuro Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Abstract

Föredrag

Om konsten att tala så att andra vill lyssna
Erland Lundström, Retoriker
Obs! För ST-läkare anmälda till kursen ”Rätt retorik för publik och klinik” fortsätter kursen i Stora salen kl 15:45

Sal B
Session
13:2
13:30-15:00
Biopsier med radiologisk vägledning

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Maria Lönnemark, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ultrasound-guided biopsies
Anders Nilsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

CT biopsies Relative to other Modalities
John R. Haaga

Abstract

Föredrag

Conebeam CT needle guidance: the next step in percutaneous needle interventions"
Marco van Strijen

Föredrag

 
Utst. salen
Session
13:3
13:30-15:00
Radiographer reporting in the UK: the why, what, how and when?

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Bodil Andersson, Lunds universitet

Föreläsare: Audrey Paterson, Professor, Director of professional policy, Society and College of Radiographers, UK

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
13:4
13:30-15:00
Ben och leder Del 2

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Moderator: Adel Shalabi, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Tengvar, Centrala röntgen. Karolinska universitetssjukhuset Solna

Bone and cartilage injury: Anatomy, biomechanics, and MR imaging (forts)
Donald Resnick

Human tendons: Function and dysfunction with emphasis on the rotator cuff of the shoulder
Donald Resnick

K1
Session
13:10
13:30-15:00
Studentforum

Målgrupp: Röntgensjuksköterskestudenter
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR och Vårdförbundet

K2
Session
13:6
13:30-15:00
Nätverksbyggande

Målgrupp: Administrativ personal – sekreterare, kassa, arkiv.
Arrangör: Svensk förening för röntgensekreterare, SFFR

Moderator: Birgitta von Oelreich, Administrativ chef, Akademiska Sjukhuset

K3/4
Session
13:7
13.30-15.00
Siemens presenterar

Clinical experiences from syngoZOOMit

Stefan Haneder, Dr. med., Institute for Clinical Radiology and Nuclear Medicine, University Medical Centre, Mannheim

Abstract

 

DynaCT in interventional oncology–do you really need it?
Tobias F. Jakobs, MD, Associate Professor, Hospital Barmherzige Brüder, Munich

Abstract

 

ARFI instead of biopsy? Where are we now?

Paul Sidhu, professor, King Cross Hospital, London

Abstract

 

K10
Session
13:8
13:30-15:00
Du kan undvika katarakt

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Seldingersällskapet, SSVIR

Moderator: Michael Åkesson

 

Visualisering av osynliga risker: optimering av strålskydd för säkrare arbetsmiljö
Hans Rystedt
Viktor Sandblom

Abstract

Föredrag

Teamträning i simulerad hybridsal för att minimera dosbelastning,
Lars Lönn

Abstract

Medicinska bestrålningar och dosimetri
Carl Bladh-Johansson, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Föredrag

Renal denervering 

Martin Delle, Södersjukhuset, Stockholm

Abstract

Föredrag

K7
Session
13:9
13:30-15:00
Årsmöte Svensk förening för thoraxradiologi, SFTR

Målgrupp: Medlemmar i SFTR
Arrangör: Svensk förening för thoraxradiologi

L7
Session
13:5
13:30-15:00
Vendela i vården- ett drama i två akter

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Margareta Söderholm, Linköping

Röntgenteatern ger – ”Vendela i Vården, ett drama i två akter”
Gunilla Eriksson, Helén Milde, Pia Wagesjö, Elisabeth Wallin. Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Abstract

Park Inn
Session
13:11
13:30-15:00
Endos, flerdos eller överdos

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFRO

Moderator: Peter Aspelin, Karolinska Institutet, Stockholm

Intravenös kontrasttillförsel vid datortomografi
Peter Hochbergs, BFC, SUS Lund

Abstract

Föredrag-1

Föredrag-2

Endos eller flerdos i Skåne
Peter Leander, Diagnostiskt Centrum, SUS Malmö

Abstract

Vad innebär smittspridning och smittspårning?
Åsa Göransson, Labmedicin /vårdhygien, SUS Malmö

Abstract

Riskanalys
Elisabeth Andersson, Diagnostiskt centrum, SUS Malmö
Lena Frostgård, BFC, SUS Lund

Abstract

Föredrag

 
K1
15:00-15:45
Styrelsemöte Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Målgrupp: SFMSRs styrelse
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

K2
Session
14:6
15:00-16:30
Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare

Målgrupp: Medlemmar i SFFR
Arrangör: Svensk förening för röntgensekreterare, SFFR

 

Torsdag den 5 september - session 14

Stora
salen
Session
14:1
15:45-17:15
Rätt retorik för publik och klinik - Del 2
Skriv i klartext så att ditt budskap når fram

Målgrupp: Radiologer. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare.
Arrangör: Ungt Forum, SFBFM

Moderator: Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Det radiologiska utlåtandet: Innehåll, bedömning/konklusion, svarsmallar.
Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Symposie-filer

Föredrag

Det radiologiska utlåtandet: Talspråk eller skriftspråk?
Johan Wikström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Det radiologiska utlåtandet: Praktisk övning
Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sal B
Session
14:2
15:45-17:15
Perkutana tumörablationer i Uppsala

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Peter Nygren, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ultraljudsguidade ablationer av lever- och pancreastumörer
Historia och metoder. För och nackdelar
Anders Nilsson, MD, överläkare, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

IRE av pancreastumörer
Britt-Marie Karlson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

Leverkirurgens syn på perkutana tumörablationer
Agneta Norén, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

DT-vägledda ablationer
RF av njurtumörer
Pär Dahlman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

En klinikers perspektiv
Einar Brekkan, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Onkologens syn på perkutana tumörablationer
Peter Nygren, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 
Utst. salen
Session
14:3
15:45-17:15
Karriärvägar för röntgensjuksköterskan

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Gunnela Örnberg, Bild- och funktionsmedicin, Västerbotten

Hur ska vi skapa incitament för specialistutbildade röntgensjuksköterskor
Gunnela Örnberg, Bild- och funktionsmedicin, Västerbotten

Abstract

Karriärvägar – ”My way”
Martina Jäghagen Lind, account manager, Ultrasound Sweden, Philips Healthcare AB

Föredrag

 

Min karriär - vilka krafter försöker stoppa andras karriärer och vad kan hjälpa en röntgensjuksköterska att kunna och våga gå in på nytt område
Timo Melakari, Bild och funktionsmedicinska kliniken, NU-sjukvården

Föredrag

 

Röntgensjuksköterska och doktorand – en möjlig karriärväg
Berit Björkman, Länssjukhuset Ryhov och Hälsohögskolan i Jönköping

Abstract

Föredrag

Röntgensjuksköterskans yrkeskarriär - verklighet och vision
Kent Fridell, Karolinska Institutet, Stockholm

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
14:4
15:45-17:15
TNM vid lungcancer

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för thoraxradiologi, SFTxR

Moderator: Olov Duvernoy, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tomas Bjerner, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala                     

Introduktion TNM
Tomas Bjerner, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Hur gör vi i Umeå?
Karen Sörensen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Abstract

Föredrag

 

Hur gör vi i Göteborg?
Lisbeth Denbratt, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Föredrag

 

Vad tillför PET-CT?
Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Lungmedicinarens perspektiv
Kristina Lamberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Onkologens perspektiv
Kristina Nilsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

K1
Session
14:5
15:45-17:15
Årsmöte Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

Målgrupp: Medlemmar i SFMSR
Arrangör: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi, SFMSR

K10
Session
14:8
15:45-17:15
Onkologisk Intervention

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Seldingersällskapet, SSVIR

Moderator: Inger Keussen, SUS, Lund

 

NIPP (Negative balanced isolated pelvic perfusion)
Johan Bengtsson, BFC, SUS, Lund

Abstract

Portala interventioner vid malignitet
Wojciech Cwikiel

Abstract

Föredrag

 

Udda emboliseringar
Rickard Nyman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Conebeam CT vid kemoembolisering
Olof Henrikson, Röntgen, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Abstract

Föredrag

 
K7
Session
14:9
15:45-17:15
Årsmöte Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Målgrupp: Medlemmar i SFRU
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor SFRU

Park Inn
Session
14:11
15:45-17:15
Fortsättning på endos, flerdos eller överdos

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Kvalitetsutskottet: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för odontologisk radiologi, SFOR

Moderator: Peter Aspelin, Karolinska Institutet, Stockholm

Vad säger SSM?
Torsten Cederlund, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

 

Cone-Beam CT (CBCT) av småskelett - doser och bildkvalitet
Agniezska Athley, Röntgenenheten, Centrallasarettet, Växjö
Henrik Bertilsson, Medicinsk fysik och teknik, Centrallasarettet, Växjö

Abstract

Föredrag

När blir det överdos?
Peter Aspelin

 
18:00
Bankett på anrika Flustret

Målgrupp: Alla


 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad