Programmet på Röntgenveckan

Onsdag den 4 september - session 7

Stora
salen
Session
7:1
08:30-10:00
Vem gör vad i framtidens radiologi

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Hampus Eklöf, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vem sköter radiologin om 10 år? Radiologer??
Peter Aspelin, KS Huddinge

Abstract

Föredrag

Kommer solen att gå upp även över framtidens radiologer? - En framtidsspaning u.p.a.
Torbjörn Andersson, Örebro

Abstract

Vad gör en röntgensköterska om 10 år?
Bodil Andersson, Lunds universitet

Föredrag

Vad gör undersköterskorna på röntgen om 10 år?
Susanne Bäckström, Akademiska sjukhuset Uppsala

Abstract

Vad gör sekreterarna på röntgen om 10 år? Från Ulla-Bella till Tarantel/la!
Inger Cedvin, SU Göteborg

Föredrag

 
Sal B
Session
7:2
08:30-10:00
Tumörbiologi och behandlingsutvärdering

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Tumörbiologi och nya cancerbehandlingar
Peter Nygren, Institutionen för ROS, enheten för onkologi, Uppsala universitet

Föredrag

 

Hur utvärderar man tumörrespons med CT?
Anders Sundin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Föredrag

 

Tumördiagnostik och tumörrespons med PET-CT och MRT
Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Utst. salen
Session
7:3
08:30-10:00
Ung & Cancer

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Asta Klingstedt Pettersson, undersköterska, Skellefteå

 

Ung & Cancer
Johanna Stjärnfeldt, projektledare, Ung Cancer, Göteborg

Hur är det att vara ung och odödlig och samtidigt få diagnosen cancer? Hur upplever man vården och vilka svårigheter ställs man inför utanför sjukhusets väggar? Ung Cancer delar i den här föreläsningen med sig av sina och sina medlemmars erfarenheter och tankar kring cancerdiagnosen, vårdens bemötande och tiden som följde efteråt. Möt Ung Cancer och inspireras av att se möjligheter och innovation i en extremt utmanande situation. En föreläsning om patientens behov och hur vården kan möta dessa.

 

Sal C
Session
7:4
08:30-10:00
Nyaste nytt om ST

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

Moderator: Katrine Åhlström Riklund, Umeå universitet

Utbildningsutskottet i SFBFM
Katrine Åhlström Riklund, Umeå Universitet

Nyheter om ST från Socialstyrelsen
Katrine Åhlström Riklund

Abstract

Gemensam kunskapsbas – Riktlinje och viljeyttring
Mattias Bjarnegård, ST-chef, Sahlgrenska

Föredrag

 

Diskussion

 
K1
Session
7:5
08:30-10:00
IT-molnet i vården – klart eller halvklart

Målgrupp: Ingenjörer, fysiker, systemadministratörer, radiologer
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Erik Rydbeck, MFT, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Långtidsprognos – tjänster i molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar.
Nils Sjöholm, Siemens AB, Upplands Väsby

Föredrag

Tunna klienter, interaktion i PACS
Ulf Sjödin, Vital Images, Linköping

En resa – vägen till molnet.
Joachim Wallberg, Hitachi data system, Solna

Abstract

Föredrag

 

Moln & Mobilitet. Den moderna arbetsplatsen
Erik Henriksson, CITRIX, Stockholm

K3/4
Session
7:7
08:30-12:15
Verksamhetschefssymposium

Målgrupp: Verksamhetschefer

Moderator: Adel Shalabi, BFC, Akademiska sjukhuset ,
Anne Olmarker, Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Framtidens Bild och funktionsradiologi
Adel Shalabi, BFC, Akademiska sjukhuset

Abstract

Hur utnyttjar vi våra möten inom verksamheten?
Peter Hochbergs, BFC/Röntgen, Universitetssjukhuset Lund

Abstract

Föredrag

Kapacitetsplanering – vad tillför egentligen det när vi redan kör så det ryker?
Mathias Axelsson, Röntgen, Universitetssjukhuset Linköping

Abstract

Föredrag

Kvalitetsarbetet - i praktiken både lätt och svårt.
Anne Olmarker, Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Abstract

Föredrag

Måste jag lägga mig i konflikter och ta en massa svåra samtal?
Lott Bergstrand, Röntgenkliniken, Ersta sjukhus, Ersta Diakoni

Abstract

Föredrag

 

Lex Maria och den nya lagstiftningen
Peter Aspelin, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Huddinge

Abstract

Föredrag

K10
Session
7:8, 8:8
08:30-12:15
Bli kompis med columna - Ryggdiagnostik ur ett radiologiskt och ortopediskt perspektiv

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Kursledare: Mari Hänni, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Claes Olerud, Ryggsektionen Ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Workshop-filer

 

K7
Session
7:9
08:30-10:00
Strålskyddslagstiftning och diagnostiska referensnivåer – SSM har ordet

Målgrupp: Sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för radiofysik (SFfR)

Moderator: Malin Darpö, Akademiska sjukhuset

Revidering av strålskyddslagstiftning
Torsten Cederlund, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

 

Systemet med diagnostiska referensnivåer
Anders Frank, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

Diagnostiska referensnivåer för DT-undersökningar av barn
Anne Thilander-Klang, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Abstract

Föredrag

 

Vilka röntgenundersökningar bör ingå i systemet med diagnostiska referensnivåer?
Anja Almén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Abstract

L7
Session
7:10, 8:10
08:30-12:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik III

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
7:11
08:30-10:00
Screening och nationellt kvalitetsregister

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Brigitte Wilczek, Unilabs S:t Göran

Trender i utvärderingen av effekterna av mammografiscreening
Lennart Nyström, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet

 

Screening – Åldersspecifik överdiagnostik i två randomiserade Malmöstudier
Håkan Jonsson, Regionalt cancercentrum Norr

Abstract

 

Effekten för grupper med olika bröstcancerrisk i åldersgruppen 40-49 år
Håkan Jonsson, Regionalt cancercentrum Norr

Abstract

 

Nationellt kvalitetsregister för bröstdiagnostik
Karin Leifland, Unilabs

Abstract

 

Öka deltagande - ett projekt för att öka deltagandet i hälsokontroller i mammografi
Sarolta Tonelli, Unilabs Mammo, Göteborg

Abstract

 

Onsdag den 4 september - session 8

Stora
salen
Session
8:1
10:45-12:15
Kulturmöten

Målgrupp: Alla

Moderator: Birgitta von Oelreich, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset

Föreläsare: Gillis Herlitz

"Att möta människor i allmänhet är en viktig och en inte alltid så lätt konst.
Att mötas i relationen vårdgivare - patient lägger en extra dimension på
mötet där både vårdpersonalen och patienterna lever under stress. Man har som
vårdpersonal inte många sekunder på sig att ge ett gott intryck, men mötets
kvalitet är viktigt, inte minst för patientens förtroende för vården.

Sal B
Session
8:2
10:45-12:15
Nuklearmedicin & PET från topp till tå

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för nuklearmedicin, SFNM, och Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Henry Engler, Center for Molecular Imaging, Uruguay

PET/CT vid sjukdomar i rörelseapparaten
Jens Sörensen, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

PET/CT patienten och sjuksköterskan
Camilla Andersson, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Lutetiumterapier
Ulrike Garske-Román, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

PET/CT vid rörelsestörning sjukdomar
Torsten Danfors, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Kvantitativ PET från fysik till klinik
Mark Lubberink, BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Utst. salen
Session
8:3
10:45-12:15
Hjärntumörer

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för neuroradiologi, SFNR

Moderator: Johan Wikström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Imaging of brain tumours
Majda Thurnher, Medical University of Vienna

Behandling med strålkniv
Bodo Lippitz, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset


 
Sal C
Session
8:4
10:45-12:15
Nytt om SPUR – intern och extern granskning

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

Moderator: Ola Björgell, Region Skåne

Inför inspektion (STINS och SFBFM arbete)
Ola Björgell, Region Skåne

Abstract

Nytt om Lipus
Kåre H Jansson, Kanslichef, Sveriges läkarförbund

Abstract

 

En SPUR inspektion
Gösta Eliasson, Ordförande SFAMs utbildningsråd, SPUR-samordnare SFAM

Föredrag

 

Kvalitetsgranskning på Europanivå (ETAP)
Katrine Åhlström Riklund, Umeå

Sammanfattning och funderingar för framtiden
Fri dialog med föreläsare och deltagare

 
K1
Session
8:5
10:45-12:15
C- och D-uppsatser

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Margareta Jensen, Röntgenavdelningen Ängelholm, Helsingborgs lasarett

 

Diagnostiska möjligheter med magnetresonanstomografi vid diagnostisering av ankyloserande spondylit
Christian Fredriksson Lind

Abstract

 

Kan vismutskydd påverka stråldosen och den diagnostiska bildkvaliteten vid datortomografi av thorax?
Maria Zielinski

Abstract

Föredrag

Datortomografi - åtgärder för att minimera stråldos
Ida Fäldt, Linda-Sophie Lindberg

Föredrag

K7
Session
8:9
10:45-12:15
Kartan och verkligheten - kvalitetshandboken och det praktiska arbetet

Målgrupp: Sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk Förening för Radiofysik (SFfR)

Moderator: Per-Erik Åslund, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Strålsäkerhet i kvalitetssystemet – stuprör, hängränna eller något annat?
Anja Almén, Medicinsk fysik och teknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

Medvetet och aktivt deltagande från ledningen är grundläggande för en lyckad implementation av kvalité i verksamheten - Praktikfall från Bombardier Transportation AB
Wolfgang Nester, CMS, Process Quality Assurance, Bombardier Transportation, Västerås

Föredrag

 

Struktur och Kultur - Tillsyn av ledningssystem och säkerhetskultur - En jämförelse mellan sjukvård och kärnkraft
Anna Franzén, Verksamhetssamordnare, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Park Inn
Session
8:11
10:45-12:15
Hitta bröstcancer tidigt

Målgrupp: Radiologer, Röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för Radiologisk Bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Karin Leifland, Medicinsk chef Unilabs Sverige MD, PhD

 

How to find the cancer when it is still small?
Calcifications
Laszlo Tabar

Abstract

Sal B
12:15-13:30
SFBFMs ordförande möter delföreningarna

Målgrupp: Representanter för SFBFMs delföreningar
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin

Sal C
12:15-13:30
Utbildningsutskottet möter studierektorerna

Målgrupp: Studierektorer och andra ST-utbildningsintresserade
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

K3/4
12:15-13:30
Årsmöte Ungt Forum

Målgrupp: Medlemmar i Ungt Forum
Arrangör: Ungt Forum

Park Inn
Session
8:12
12:45-13:30
GE Healthcare presenterar

How can Automated Breast Ultrasound improve screening sensitivity in dense breast tissue?
László Tabár, medicinskt ansvarig mammografiavdelningen, Falun

Abstract

 
13:30-16:00 (ca.)
Studiebesök vid bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC)

Platsantalet är begränsat. Anmälan under förmiddagen vid informationsdisken. Överblivna platser fördelas vid promenadens start. Gemensam promenad till sjukhuset (ca. 20 minuter)

Målgrupp: Röntgenundersköterskor, radiologer, röntgensjuksköterskor och övriga intresserade
Arrangör: BFC

Guide: Elisabeth Thorsén

 

 

Onsdag den 4 september - session 9

Stora
salen
Session
9:1
13:30-15:00
CNS-tumörer – diagnostik och behandling

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Translation of advanced imaging of CNS tumours into the clinic
Majda Thurnher, Medical University of Vienna

Neurokirurgisk behandling av hjärntumörer
Göran Hesselager, Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Strålbehandling och kemoterapi av hjärntumörer
Erik Blomquist, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Sal B
Session
9:2
13:30-15:00
Hur man hittar kraft i kaoset

Målgrupp: Alla

Moderator: Anders Magnusson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

När cancer drabbar en småbarnsfamilj
Monika Nyström
"Monika, lyssnarnas sommarvärd 2011, berättar om vad hon och hennes små barn var med om då hennes make fick diagnosen cancer. Hur de som närmast anhöriga tog sig igenom behandlingstiden, hanterade rädslan och till slut ställdes inför död och sorg."

En dag för livet
Anneli Lundkvist
”Anneli gick hemma efter sin bröstcanceroperation och kände att hon ville fokusera på något positivt i stället för att oroa sig för den efterföljande behandlingen. Hon fick idén om att göra en utställning, där hon kunde lyfta fram andras och egen kreativitet, prata och informera om sin sjukdom - och därigenom få stöd. Till utställningen bidrog kända konstnärer, vänner och bekanta med egna verk på temat bröst. Det blev en fin och rolig utställning där pengarna från de skänkta konstverken gick oavkortat till Bröstcancerfonden.”

Utst. salen
Session
9:3
13:30-15:00
Klinisk forskning

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Ewa Larsson, BFC/RöntgenAkademiska sjukhuset, Uppsala

Allogena dendritiska celler som adjuvans som terapeutisk vaccination mot metastaserad njurcancer
Alex Karlsson-Parra, Avdelningen för Klinisk Immunologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Radiologens roll vid vaccination mot njurcancer
Maria Lönnemark, BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

En klinisk forskningsenhets vardag
Maria Larsson, Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Marie Ekberg Richter, Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 
Sal C
Session
9:4
13:30-15:00
ST IRL…eller ”Hur ser ST-utbildningen ut i verkligheten?”
Goda exempel och idéer från norr till söder och från universitetsklinik till länsdelssjukhus.

Målgrupp: ST-studierektorer, ST-läkare, handledare och övriga utbildningsintresserade.
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM i samverkan med nationella studierektorsnätverket

Moderator: Lena Nyberg-Andersson ST-studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gemensamt abstract

Det vetenskapliga projektet på universitetssjukhus och länssjukhus
Peter Lindholm, ST-studierektor Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Sehlstedt, ST-studierektor röntgenavdelningen Östersunds sjukhus

Föredrag

 

Förbättringsarbetet på universitetssjukhus och länssjukhus
John Båth, Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ulrika Foldevi, ST-studierektor Röntgenkliniken Västmanlands sjukhus Västerås

Föredrag

 

Den kliniska tjänstgöringen på universitetssjukhus och länsdelssjukhus
”ST-tjänstgöringen inom Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sker i form av sektionsplaceringar enligt fastlagt schema och med olika former av avstämningar under tiden”
Lena Nyberg-Andersson, ST-studierektor Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Eva Lundström-Nordlander, ST-studierektor länskliniken BFM Västerbotten/ röntgenavdelningen Skellefteå

Föredrag

Kurser och utbildningar på lokal och regional nivå
Peter Lindholm, ST-studierektor Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Sehlstedt, ST-studierektor röntgenavdelningen Östersunds sjukhus

Föredrag

 

Diskussion
med seminariedeltagare och publik.

 
K1
Session
9:5
13:30-15:00
C- och D-uppsatser

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Margareta Jensen, Röntgenavdelningen Ängelholm, Helsingborgs lasarett

 

Att ha eller inte ha strukturerad kommunikation inom röntgenavdelningar, det är frågan.
Andrea Palmqvist, Katarina Chytraeus

Abstract

 

Röntgensjuksköterskors uppfattningar om patienternas omvårdnadsbehov vid datortomografiundersökningar
Eva Hellman

Abstract

Utbredning av artefakter från en MRT-villkorlig pacemaker
Irfan Subasic

Abstract

Föredrag

 

Den aseptiska miljön i samband med interventionell radiologi
Magdalena Koniarska, Caroline Bergman

Föredrag

K3/4
Session
9:7
13:30-15:00
Skandion, Nordens första centrum för protonterapi mot cancer

Målgrupp: Sjukhusfysiker och ingenjörer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik (SFfR) och Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF)

Moderator: Lars Jangland och Emanuel Hillberg. Akademiska sjukhuset, Uppsala

Skandion – fördelar med protoner jämfört konventionell strålbehandling
Olle Mattsson, Förbundsdirektör, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken

Abstract

Föredrag

Hur kommer radiologin in – särskilda krav jämfört konventionell strålbehandling
Håkan Nyström, Skandionkliniken

Abstract

Föredrag

Tekniska utmaningar i en protonterapianläggning
Rickard Joyner, Projekt Manager, IBA

 

K10
Session
9:8, 10:8
13:30-17:15
Strålsäkerhet för strålande läkare

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Malin Darpö, Sjukhusfysik, Akademiska Sjukhuset
Föreläsare: Per-Erik Åslund, Alexander Englund och Sven Richter

Workshop: Malin Darpö, Karin Åberg och Anna Ärlebrand

Föredrag-1

Föredrag-2

Föredrag-3

Föredrag-4

L7
Session
9:10, 10:10
13:30-17:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik IV

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
9:11
13:30-15:00
Nyheter inom svensk MR-bröst, onkologi och onkoplastik bröstkirurgi

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Shahin Abdsaleh, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

POMB studien - Resultat och Fallexempel
Anders Karlsson, Rtg Capio S:t Göran

Abstract

 

MR-ledd bröstpunktion - Erfarenhet från S:t Görans sjukhus Stockholm
Marina Janicijevic, Unilabs Mammo S:t Göran

Abstract

Föredrag

 

Neoadjuvanta translationella studier
Thomas Hatschek, KS radiumhemmet

Föredrag

 

PRFA-behandling av liten bröstcancer, erfarenheter från S:t Görans sjukhus Stockholm
Karin Thorneman, Unilabs Mammo S:t Göran

Abstract

Föredrag

 
Poster-utst.
Session
9:12
13:30-15:00
Postersession

Målgrupp: Alla

Moderator: Olov Duvernoy, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

P:1 - Automatiserad segmentering av magnetisk resonanstomografi (MRT) hjärntumörbilder.
Qaiser Mahmood, Artur Chodorowski, Mikael Persson, Andrew Mehnert

Abstract

 

P:2 - Nytt hus för strålbehandling och dosplanering med CT/PET/MR i Lund- blev det bra?
Patrik Milton

Abstract

 

P:3 - Jämförelse av normaliserade ADC-histogram för fastställande av tumörheterogeniteter
Francisco Ortiz-Nieto, Gustav Ullenhag, Håkan Ahlström

Abstract

P:4 - Nedkylning av mänsklig hjärna vid andningsuppehåll.
Sébastien Murat, Jan Weis, Francisco Ortiz-Nieto, Håkan Ahlström

Abstract

P:5 - Mätning av hjärnans temperaturförändringar vid nedkylning
J. Weis, L. Covaciu, S. Rubertsson, M. Allers, A. Lunderquist, F. Ortiz-Nieto, H. Ahlström

Abstract

P:6 - Kvantifiering av prostata metaboliter i 3 Tesla med vatten som intern koncentrationsreferens
J. Weis, F. Ortiz-Nieto, H. Ahlström

Abstract

P:7 - Kalibrering av kliniska KAP metrar
Alexandr Malusek, Ebba Helmrot, Gudrun Alm Carlsson, Michael Sandborg

Abstract

 

P:8 - Kvantitativ datortomografi med hjälp av tvåenergiteknik
Alexandr Malusek, Maria Magnusson, Robin Westin, Gudrun Alm Carlsson, Michael Sandborg

Abstract

 

P:9 - MR-undersökningar av barn - saker vi gjort för att förbättra och underlätta
Karin Åberg, Britt-Marie Bolinder

Abstract

P:10 - 18F-Fluorid-PET/CT: Patienters förväntningar och upplevelser
Camilla Andersson, Cecilia Wassberg, Silvia Johansson, Håkan Ahlström, Björn Wikehult

Abstract

 

P:11 - En pistmissil på CT
Monica Segelsjö

Abstract

P:12 - Jämförelse av två bröstreducerande metoder vid datortomografi av thorax: Vismutskydd och global sänkning av rörström.
Maria Zielinski, Anders Sundin, Henrik Andersson, Patrik Nowik

Abstract

P:13 - Mobilt Ultraljud: vilken roll det förväntas att ha i framtiden
Ferida Cengic, Grebo Jasenko

Abstract

P:14 - Optimering av ASL MR-perfusionsbilder av hjärnan för visuell bedömning.
David Fällmar, Johan Lilja, Elna-Marie Larsson

Abstract

 

P:15 - När och hur mycket kontrastförstärks blåstumörer?
Malin Helenius, Pär Dahlman, Mats Magnusson, Anders Magnusson

Abstract

 

P:16 - Optimala Röntgenronder – Ett sjukhusövergripande kvalitets- och förbättringsarbete inom ramen för ST-utbildningen
Ulf Johnson, Johan Wennerdal

Abstract

P:17 - Bildoptimering vid handledsröntgen med frakturfrågeställning- en pilotstudie
Angelica Kouti, Gun Larsson, Anette Rosengren-Friberg, Ylva Aurell

Abstract

 

P:18 - Nätbaserat interaktivt övningsmaterial i röntgenundervisningen på läkarprogrammet
Maria Lönnemark, Theres Wiklund

Abstract

P:19 - SmartPaint – en mjukvara för interaktiv segmentering av medicinska bilder
Filip Malmberg, Richard Nordenskjöld, Robin Strand, Joel Kullberg

Abstract

 

P:20 - Optimal validering av MR-bildtagning av aterosklerotiska plack genom användning av multi-modal MR och 3D histologi.
Sandeep Koppal, Rodrigo Moreno, Petter Dyverfeldt, Marcel Warntjes, Ebo de Muinck

Abstract

 

P:21 - Stadieindelning av prostatacancer med 11C-acetat-PET/CT
Sara Strandberg, Katrine Åhlström Riklund, Camilla Thellenberg Karlsson

Abstract

 

P:22 - CTA av handen en non-invasiv metod för bedömning av handens kärl
Bertil Vinnars, Anders Magnusson

Abstract

 

P:23 - Komplex arteriovenös malformation på övre extremiteten – förslag till ny behandlingsstrategi
Bertil Vinnars, Pär Gerwins

Abstract

 

P:24 - 18F-FLT PET/CT för utvärdering av behandlingseffekt vid maligna hjärntumörer
Maria Gref, Thomas Asklund, Jón Hauksson, Jan Axelsson, Katrine Åhlström Riklund.

Abstract

 

P:25 - Kan pletysmografi samt ultraljud förutsäga resultatet vid radiofrekvensablation av vena Saphena Magna vid venös insufficiens?
O. Nelzén, J. Skoog, M. Ekman, M. Rydh, M. Welander, H. Zachrisson.

 

 

Onsdag den 4 september - session 10

Stora salen
Session
10:7
15:45-17:15
Att strypa tumörer – en övermäktig uppgift?

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Pär Gerwins, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Angiogenesis and Imaging perfusion
John Haaga, University Hospitals, UH Case Medical Center, Cleveland, USA

Abstract

Föredrag

Can tumors be starved to death with anti-angiogenic therapies? Hopes, failures and future directions.
Pär Gerwins, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Sal B
Session
10:2
15:45-17:15    
Tips & Trix i Word och Excel

Målgrupp: Alla

Föreläsare: Immi Johnsson
Föreläsningen hålls även den 5 september kl. 08:30 i Sal B.

 

Utst. salen
Session
10:3
15:45-17:15
SFR 50 år och Årsmöte

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Gunnela Öhrnberg, ordförande SFR

 

Föreläsare: Bodil Andersson, Lunds universitet Vice ordförande SFR

Sal C
Session
10:4
15:45-17:15
Strålskydd och berättigande

Målgrupp: Radiologer, ST-läkare
Arrangör: Utbildningsutskottet inom SFBFM

Moderator: Katrine Åhlström Riklund, Umeå

Vilka krav finns på radiologer vad gäller strålskyddsutbildning?
Sven Richter, Inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

K1
Session
10:5
15:45-17:15
Ny teknik

Målgrupp: Ingenjörer
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Åke Marjamäki, MSI, Akademiska sjukhuset

 

Utveckling av faskontrast med röntgen. Röntgenbilder av små detaljer till rimliga doser.
Anna Burvall, Biomedical and X-Ray Physics, KTH, Stockholm

Abstract

Industriell teknikutveckling -förbättrar diagnostikutrustningar
Björn Johansson, Magnus Lömäng, Siemens AB, Healthcare sector, Upplands Väsby

 

Det innovativa sjukhuset - med exempel från radiologin
Annika Remaeus, Innovation Akademiska, Akademiska Sjukhuset

Abstract

Föredrag

K3/4
Session
10:1
15:45-17:15
Kräftan i medicinsk bild och litteratur

Målgrupp: Alla

Moderator: Anders Magnusson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föreläsare: Tomas Jansson, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset
Krabban, carcinoma (cancer på latin), var den symbol som användes redan under antiken för att beskriva tumörsjukdomar utanpå kroppen, men i svenskan var, ända tills för ca. 50 år sedan, kräfta den gängse benämningen på cancersjukdomar. Hur man sett på tumörsjukdomarna genom historien, speglat framförallt i äldre böcker, är temat för föreläsningen som ledsagas av rikligt med bilder. Speciellt vikt läggs på bröstcancer.
Tomas Jansson, onkolog, specialist sedan mer än 25 år, arbetar mest med bröstcancer. Äger ett antikvariat sedan 20 år tillbaka. Arbetar också deltid vid Hagströmerbiblioteket, ett av världens finaste medicinhistoriska bibliotek.

Föredrag

K7
Session
10:9
15:45-17:15
Kärnkraftsolycka – Vem gör vad?

Målgrupp: Sjukhusfysiker och ingenjörer
Arrangör: Svensk Förening för Radiofysik, SFfR

Moderator: Enn Maripuu, Akademiska sjukhuset

 

Missöde bland styrstavar och reaktorer - hur agerar man i Forsmark
Pia Olofsson, Kärnkraftverket i Forsmark

Föredrag

 

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka?
Robert Finck, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

Akademiska sjukhusets beredskap ör olycka med joniserande strålning
Enn Maripuu, Akademiska sjukhuset

Föredrag

 

Park Inn
Session
10:11
15:45-17:15
Brösttäthet Tomosyntes och 3D automatiserad ultraljud

Målgrupp: Radiologer, Röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, all vårdpersonal involverade i bröstprocessen
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Moderator: Karin Leifland, Medicinsk chef Unilabs Sverige

 

Täta bröst
Dieter Ulitzsch, Bröst Centrum City

Abstract

Föredrag

Tomosyntes
Per Skaane, Oslo

Abstract

Föredrag

 

3D-automatiserat bröst-ultraljud (ABUS) som komplement till hälsokontrollmammografi vid täta bröst
Brigitte Wilczek, Unilabs Mammo S:t Göran

Abstract

Föredrag

ABVS – erfarenheter från SöS
Roxanna Hellgren, SÖS Mammo

Abstract

ABVS i bröstdiagnostik
Irena Kostolny, Västervik Mammo

Abstract

Föredrag

Park Inn
Session
10:12
17:15-18:00
Årsmöte Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik, SFRB

Målgrupp: Medlemmar SFRB
Arrangör: Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik, SFRB

 
18:30             
Festkväll på Norrlands nation

Målgrupp: Alla


 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad