Programmet på Röntgenveckan

Tisdag den 3 september - session 3

Stora
salen
Session
3:1
08:30-10:00
Allt du bör veta om PET-CT

Målgrupp: Alla. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Cecilia Wassberg

Gemensamt abstract

Basal PET-teknik: Från positron till bild
Mark Lubberink, Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

PET-CT i klinik: Hur tolkar man en FDG-PET-CT och olika tumörformer
Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föredrag

Catrin von Below, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föredrag-1
Föredrag-2


Torsten Danfors, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

PET-CT med andra tracers
Jens Sörensen, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Paneldiskussion och frågestund
Obs! För ST-läkare anmälda till kursen ”Allt du bör veta om PET-CT” fortsätter kursen med praktiska övningar i K10 kl. 10:45.

 

Sal B
Session
3:2
08:30-10:00
Stresshantering

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator:  Asta Klingstedt Pettersson, Skellefteå

 

Stresshantering
Pia Wagesjö, undersköterska, Stresskonsult, Göteborg
Elisabeth Wallin, kanslist

Abstract

Föredrag

 

Utst. salen
Session
3:3
08:30-10:00
MR-säkerhet och bildoptimering

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, läkare, sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Markus Fahlström, Uppsala universitet

MR-säkerhet
Karin Åberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

MR-bildoptimering
Arvid Morell, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lillemor Lundström, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
3:4
08:30-10:00
Nya avhandlingar I

Fler avhandlingar presenteras i sal C kl. 10:45-12:15

Målgrupp: Alla forskningsintresserade

Moderator: Allina Dimopoulou, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Quantitative tracer Based MRI Perfusion
Arvid Morell

Föredrag

Radiographers' Professional Competence - development of a context-specific instrument RCS
Bodil Andersson, Lund

Abstract

Föredrag

Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy
Lena Cavallin

Abstract

Föredrag

Designing and Using an Information Infrastructure in Radiology
– Prepare – Share – Compare IT
Lars Lindsköld

Föredrag

 

Patients´ Experience of Undergoing Vascular Interventional Radiology and Radiographers´ Experience of Caring for these Patients
Patientens erfarenhet av att genomgå kateterburen intervention och röntgensjuksköterskans erfarenhet av att vårda dessa patienter
Maud Lundén

Abstract

 

K1
Session
3:5
08:30-10:00
Upphandling – mer än prylar och pengar
  

Målgrupp: Ingenjörer
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Per Albrektsson, MSI, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Upphandling till anpassat behov och tekniknivå
Lars Carlsson, Medicinsk teknik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

 

Från CAD-modell via showroom till Undersökningsrum - Exempel från projektet Nya Karolinska.
Bo Höjdefors, equipment design manager, Scandinavian Hospital Service AB, Linköping

 

K3/4
Session
3:7
08:30-10:00
Strålsäkerhetsutbildning   

Målgrupp: Alla som arbetar i en miljö med joniserande strålning
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin SFBFM

Kursledare: Malin Darpö, Sjukhusfysiker, Akademiska sjukhuset
Kursen ges även fredagen den 6 september. Intyg om genomgången utbildning erhålles efter sessionen.

K7
Session
3:9
08:30-10:00
Visualiseringsbordet i undervisningen – är det något att ha?
  

Målgrupp: L ärare inom läkar- och röntgensjuksköterskeutbildningen och andra undervisningsintresserade
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM 

Moderator: Torbjörn Andersson, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Radiologins intåg i läkarutbildningen
Torbjörn Andersson, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Abstract

Hur funkar det här bordet?
Lisa Lindfors, Produktchef, Sectra  Linköping

 

Hur gör vi i Linköping?
Ida Blystad, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Abstract

Och så använder vi bordet i Örebro.
Torbjörn Andersson, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Abstract

I Uppsala tänker vi göra såhär.
Maria Lönnemark, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Och vad kan man mer göra med detta märkliga bord?
Anders Persson, CMIV, Universitetssjukhuset/Linköpings universitet

Abstract

L7
Session
3:10, 4:10
08:30-12:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik I

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

 

Tisdag den 3 september - session 4

Stora
salen
Session
4:1
10:45-12:15
Cykelgiganten i Uppsala

Målgrupp: Alla som cyklar och i synnerhet Crescent och Hermesägare.

Moderator: Maria Lönnemark, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cykelns historia
Gert Ekström, tidigare intendent på Tekniska muséet

 

Cykeln i Uppsala
Gert Ekström, Bengt Eriksson

 
Sal B
Session
4:2
10:45-12:15
Nytt om röntgen- & MR-kontrast

Målgrupp: Radiologer och röntgensjuksköterskor.
Arrangör: SURFs kontrastmedelsgrupp

Moderator: Peter Aspelin, Karolinska Institutet, Stockholm

Jodkontrastmedel

Trafikljus för jodkontrastmedel: Lathundar till de nationella rekommendationerna
Ulf Nyman, Lasarettet, Trelleborg

Abstract

Föredrag

Länk till checklista för remittenter inför jodkontrastmedelsundersökningar

Finns nu inte kontrastmedelsutlöst nefropati längre??
Peter Aspelin

Abstract

Föredrag

MR-kontrastmedel

Optimerad injektion av MR-kontrastmedel – allmänna råd och knep - Introduktion
Titti Owman,
Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Abstract

Föredrag

Neuroundersökningar
Elna-Marie Larsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

MR-angiografi
Håkan Ahlström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

MRT av lever
Peter Leander, Röntgenavd., Skånes Universitets sjukhus, Malmö

Föredrag

Utst. salen
Session
4:3
10:45-12:15
Strålsäkerhetsmyndigheten inspekterar

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker.
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Per-Erik Åslund, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Erfarenheter från SSMs inspektioner i Uppsala
Lars Jangland, MSI-Sjukhusfysik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Praktiskt strålskydd; I vilken utsträckning följs dokumenterade rutiner på röntgenavdelningarna?
Camilla Larsson, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

Sal C
Session
4:4
10:45-12:15
Nya avhandlingar II 4:4

Målgrupp: Alla forskningsintresserade

Moderator: Allina Dimopoulou, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Aspects on Image Quality in Radiologic Evaluation of the Urinary Tract
Margareta Lundin

Abstract

Föredrag

 

Aspects on Imaging and Endovascular treatment of Aortic Dissection and Aneurysm
Mats-Ola Eriksson

Abstract

 

Computed Tomography Based Assessment of Treatment Response in Solid Tumors
Chikako Suzuki

Abstract

Föredrag

 

Image Quality Optimisation and Dose Management in CT, SPECT/CT, and PET/CT
Marcus Söderberg

Abstract

Föredrag

K1
Session
4:5
10:45-12:15
Förebyggande underhåll
  

Målgrupp: Ingenjörer, Fysiker
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Andreas Hultgren, MTA, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandling av nivåanpassade serviceavtal
Christian Sand, Medicinsk Teknik, Centrallasjukhuset, Karlstad

Abstract

Föredrag

PMFU - Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll
Christian Sand, Medicinsk Teknik, Centrallasjukhuset, Karlstad

Abstract

Föredrag

Validering efter service,
Henrik Andersson, Enheten för röntgenfysik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Abstract

 
K3/4
Session
4:7
10:45-12:15
Pacemaker + MRT = Klinisk rutin?

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, fysiker och tidsbokare som jobbar med MR
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Arvid Morell, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Varför och när ska man operera in en MR villkorlig pacemaker?
Stefan Lönnerholm, kardiolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

Vägen mot en lokal riktlinje i Uppsala
Karin Åberg, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

Vad gör det så svårt att få fram en MR villkorlig pacemaker?
Eva Clausson, Medtronic

Abstract

Föredrag

Paneldiskussion

 

K10
Session
4:8
10:45-12:15
Allt du bör veta om PET-CT (forts.)

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Interaktiv workshop med fall och diskussioner. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.

Moderator: Cecilia Wassberg, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Falldiskussioner
Passa på och fråga en PET-fysiker om allt du inte vet?
Hur ska framtidens utbildning se ut i PET-CT?

 
Park Inn
Session
4:11
10:45-12:15
Fria föredrag

Moderator: Pär Dahlman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

FF:1 - Retrospektiv studie av njurtumörer behandlade med radiofrekvensablation vid Akademiska sjukhuset sedan 2007 – vilka faktorer påverkar ablationsresultaten?
Vanessa Acosta Ruiz, Einar Brekkan, Pär Dahlman, Anders Magnusson, Maria Lönnemark. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:2 - Ny metod - dynamisk singel-snitt DT urografi utan bordsförflyttning för att värdera njurens funktion.
Pär Dahlman, Monica Segelsjö, Anton Jansson, Anders Magnusson. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

FF:3 - Beräkning av split renal function med DT - en jämförelse mellan de två olika programmen Leonardo och Vitrea
Pär Dahlman, Björn Malmström. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:4 - Avstängd pyelit - ett överdiagnostiserat tillstånd?
Karin Gregertsen, Johan Heinius, Maria Lönnemark. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:5 - När och hur mycket kontrastförstärks blåstumörer?
Malin Helenius, Pär Dahlman, Mats Magnusson, Anders Magnusson. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:6 - Är CT lika bra för att upptäcka blåstumörer som cystoskopi?
Malin Helenius, Einar Brekkan, Pär Dahlman, Anders Magnusson. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:7 - Detektion av blåstumörer; Optimering av blåsans kontrastfyllnad och volym i utsöndringsfas
Anton Jansson, Pär Dahlman, Monica Segelsjö, Malin Helenius. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:8 - Uretärsten - Måste alla stenar kontrolleras?
Axel Trägårdh, Truls Gårdmark, Anders Magnusson, Maria Lönnermark. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:9 - Image Fusion en ny ultraljudsmetod.
Bo Lindberg, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Abstract

 

 

Tisdag den 3 september - session 5

Stora
salen
Session
5:1
13:30-15:00
Morgondagens tumördiagnostik – PET-MR och 7 T

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Håkan Ahlström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Present use of PET/MR in Copenhagen
Johan Löfgren, University of Copenhagen, Rigshospitalet

 

PET/MR Uppsala
Håkan Ahlström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

MR vid 7 Tesla – möjligheter och utmaningar
Freddy Ståhlberg, Lund University Bioimaging Center, LBIC

Abstract

Sal B
Session
5:2
13:30-15:00
En skiktröntgen, en diagnos – och livet tar en ny vändning

Målgrupp: Alla

Föreläsare: Anders Södergård, leg.läk.
Anders blev svårt sjuk patient samtidigt som han själv utbildade sig till läkare. I föredraget beskriver han den strategi han själv använde för att tackla sin livskris. Hur hanterar man egentligen en situation som man inte direkt kan påverka, utan att bli ett offer? Anders tar oss med på en spännande resa fylld med både sorg och glädje, där förmågan att se det positiva står i centrum.

Utst. salen
Session
5:3
13:30-15:00
Hjärtat i Uppsala – CT och MR

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Helén Milde, Radiologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Likheter och olikheter
Olov Duvernoy, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

CT i praktiken
Monica Segelsjö, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

MR i praktiken
Lillemor Lundström, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 
Sal C
Session
5:4
13:30-15:00
Bröstdiagnostik – mer än mammografi

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor. Symposiet utgör en del av en minikurs för ST-läkare.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för bröstradiologi

Kursledare: Laszlo Tabar, Mammografiavdelningen, Falun

Handouts

Workshop-filer

K1
Session
5:5
13:30-15:00
Strålningens hälsorisker – kunskapsläget och omsättning i praktiken

Målgrupp: Sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för radiofysik (SFfR)

Moderator: Malin Darpö, Akademiska sjukhuset

Påverkar de senaste rönen inom strålningsbiologin vår bedömning av hälsorisker?
Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet/ Sahlgrenska universitetssjukhuset

Abstract

Föredrag

Hur vi tillämpar kunskapen om hälsorisker i kliniken – egentligen?
Anja Almén, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Abstract

Farlig CT-undersökning? – ganska
Hans-Erik Källman, Landstinget Dalarna

Abstract

Föredrag

K3/4
Session
5:7
13:30-15:00
Berättigande och metodval vid radiologisk diagnostik med stråldos

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin SFBFM

Moderator: Håkan Jorulf, Uppsala

 

SSM:s syn på berättigandebedömning
Sven Richter, Enheten för medicinsk bestrålning och dosimetri, Strålsäkerhetsmyndigheten

Abstract

Föredrag

Sammanfattning SSM Rapport DT-MRT-UL. Remisskvalitet, berättigande, metodval. Viktigaste utfall
Bengt Isberg, Röntgenavdelningen Odenplan, Praktikertjänst

Abstract

 

Fallbeskrivningar med fokus berättigande, metodval, stråldosrisker. Interaktion med deltagare - mentometer
Bengt Isberg, Röntgenavdelningen Odenplan Praktikertjänst
Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 
K10
Session
5:8
13.30-15.00
Philips presenterar

A New Era in Premium Ultrasound

Simon T. Elliott, Consultant Radiologist, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, UK,
Radjen Ganpat, Sr. Field Marketing Manager, General Imaging Philips

 

Nyheter inom Iterativ Rekonstruktion – bättre bilder, lägre dos 

Roger Siemund, Neuroradiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

 
K7
Session
5:9
13:30-17:15
Röntgensjuksköterskeutbildningen - Lärarträff

Målgrupp: Lärare inom röntgensjuksköterskeutbildningen och alla utbildningsintresserade
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Ulla Nikkola, Uppsala universitet, Bodil Andersson, Lunds universitet

 

Strålsäkerhets rapport 2012
Torsten Cederlund, SSM

Abstract

Föredrag

 

Nationell examination – hur går vi vidare?
Bodil Andersson, Lund

Kaffe

 

Radiografiutbildning i Danmark med fokus på bildgranskning
Roland Bendroth, Hilleröd Hospital, Danmark

Föredrag

 

Evidensbaserad radiografi?
Kent Fridell, Karolinska institutet

L7
Session
5:10, 6:10
13:30-17:15
Bli en bättre rondhållare – röntgenrondens pedagogik och retorik II

Målgrupp: Minikurs för ST-läkare. Föreläsning och workshop. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum

Kursledare: Erland Lundström, retoriker och regissör

Park Inn
Session
5:11
13:30-15:00
Gynekologiska tumörer - Vad kan radiologin erbjuda gynekologin?

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk uroradiologisk förening, SURF

Moderator: Antonina Bergman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ovarialcancer. Vad vill gynekologen veta?
Henrik Leonhardt, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Abstract

Föredrag

Uteruscancer (cervix och corpus). Vad vill gynekologen veta?
Antonina Bergman, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 
Park Inn
Session
5:12
15:00-15:45
Årsmöte Svensk Uroradiologisk Förening, SURF

Målgrupp: Medlemmar SURF
Arrangör: Svensk uroradiologisk förening, SURF

 

Tisdag den 3 september - session 6

Stora
salen
Session
6:1
15:45-17:15
Bildfusion – möjligheter och fallgropar 

Målgrupp: Alla
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Per Liss, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gemensamt abstract

Hybrid Imaging och bildfusion - har kärt barn samma namn?
Katrine Åhlström Riklund, BFM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fusion imaging med ultraljud; hur 1 + 1 blir 3.
Anders Nilsson, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

 

Bildfusion vid Hybrid imaging och PET
Mark Lubberink, PET-Centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bildfusion vid Hybrid imaging och MR
Robin Strand, Bildanalytiker, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap, Enheten för radiologi

Hur kan man jobba med bildfusion i PACSet – möjligheter och fallgropar
Tomas Bjerner, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 
Sal B
Session
6:2
15:45-17:15
Kontrastmedel en aldrig avslutad historia

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Monica Segelsjö, BFC/Röntgen, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Det är vi som trycker på knappen: Röntgensjuksköterskans roll vid kontrastmedelsadministration
Helén Milde, Radiologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract

 

En enkel njurmedicinares syn på det här med kontrast
Thomas Nilsson, Njurmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Utst. salen
Session
6:3-1
15:45-16:30
SECTRA presenterar

Hur kan Sectra som PACS leverantör bidra till ett förbättrat granskningsflöde när det gäller tumörsjukdomar?
Lisa Lindfors

Abstract

 

Utst. salen
Session
6:3-2
16:30-17:15    
 Philips presenterar

News in mammography: spectral imaging in mammography screening
Björn Cederström, PhD, Scientist Physics at Philips Healthcare and Professor of Physics of Medical Imaging, KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

Abstract

 

Sal C
Session
6:4
15:45-17:15
Fria föredrag

Moderator: Anders Persson, CMIV, Linköpings Universitetssjukhus

FF:10 - Stöd För Diagnostiska Nätverk kolorektal cancer Stockholm - Gotland (SFDN). Preliminära erfarenheter från etablering av ett regionalt expertnätverk.
Lennart Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Abstract

Föredrag

FF:11 - Hög frekvens av felplacerade katetrar i bröstkorgsregionen på patienter som behandlats och avlidit på sjukhus.
Anders Persson, Professor, CMIV Linköpings Universitetssjukhus

Abstract

FF:12 - MR-perfusion vid gliom grad II och III.
Anna Falk, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

FF:13 - Användning av dubbel-energi-DT efter interventionell behandling av ischemisk stroke.
Anna Laveskog, Karolinska Universitetssjukhuset

Abstract

Föredrag

 

FF:14 - Kardiovaskulära riskfaktorer/markörer relaterade till symptomgivande respektive tysta infarkter i hjärnan detekterade på MR i en 75-årig befolkning.
Ruta Nylander, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

FF:15 - Kvalitativ och kvantitativ analys av medial temporallobsatrofi och posterior atrofi på MR av hjärnan jämfört med kognitiva tester i en 75-årig befolkning.
Vilma Velickaite, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

Föredrag

 

FF:16 - Stråldosplanering med datortomografi – är radiologisk granskning nödvändig?
Anna-Klara Sasnauskas, Södersjukhuset

Abstract

 
K1
Session
6:5
15:45-17:15
Styrning av bilder eller tågtrafik – ny teknik för arbetsflöden   

Målgrupp: Ingenjörer, radiologer, fysiker
Arrangör: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF

Moderator: Per Ackeberg, Solna

Pekdator – interaktionsverktyg för radiologen
Thomas Rydell, Interactive Institute Swedish ICT, Norrköping
Claes Lundström, forskningschef Sectra

Abstract

 

Digitaliserad patologi - på väg ikapp radiologin
Claes Lundström, forskningschef Sectra

Abstract

 

Framtidens bildskärmar - utveckling och påverkan på arbetsmetoder och organisation
Per Hertz, EZIO Nordic AB, Upplands Väsby

Abstract

K3/4
Session
6:7
15:45-17:15
Berättigande och metodval vid radiologisk diagnostik med stråldos

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Stråldoser - hur ser kartan ut?
Anja Almén, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Abstract

Metodval - CT kontra MRT & Radiologi i vårdprogram - vems ansvar?
Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Mats Beckman, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Abstract

 

Radiologi i vårdprogram - vems ansvar?
Anders Sundin, Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 
K10
Session
6:8
15:45-17:15
Bröstdiagnostik – mer än mammografi Workshop

Målgrupp: Workshop som tillsammans med 5:8 utgör en minikurs för ST-läkare. Förhandsanmälan. Eventuellt överblivna platser delas ut vid kursstart.
Arrangör: Ungt Forum och Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik. SFRB

Kursledare: Laszlo Tabar, Falun

Abstract

Park Inn
Session
6:11
15:45-17:15
Tekniken bakom MR-baserad tumördiagnostik – en introduktion

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR

Moderator: Karin Åberg, sjukhusfysiker, Akademiska sjukhuset

Gemensamt abstract

Avbildning av vävnadens mikrostruktur med diffusions-MRI
Markus Nilsson, Lund University Bioimaging Center

 

Perfusion
Arvid Morell, Akademiska sjukhuset

Föredrag

Spektroskopi
Maria Ljungberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stora
salen
Session
Invigning
17:30 --
Invigning, Forssellföreläsning och direkt efter det mingel i hela huset.

Målgrupp: Alla

Forsellföreläsning:
History of CT Procedures: Past, Present and Future
John R. Haaga, Case Western University, Cleveland, Ohio, USA

Abstract

Föredrag


 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad