Programmet på Röntgenveckan

Fredag den 6 september - session 15

Stora
salen
Session
15:1
08:30-10:00
Datoriserad bildanalys

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk Förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Ewert Bengtsson, Centrum för bildanalys, IT-institutionen, Uppsala universitet

 

Multi-modal breast MRI image analysis: Computer aided detection/diagnosis of breast cancer
Andrew Mehnert, MedTech West, Sahlgrenska University Hospital, and Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, Göteborg

Abstract

Facial restoration after tumours: Image-based planning of cranio-maxillofacial surgery using haptics and 3D visualization
Ingela Nyström, Centrum för bildanalys, IT-institutionen, Uppsala universitet

Abstract

Föredrag

Förbättrad hjärntumörkirurgi med förstärkt verklighet
Örjan Smedby, Linköpings universitet

Sal B
Session
15:2
08:30-10:00
Transarteriell Onkologisk Leverbehandling

Målgrupp: Radiologer, röntgensjuksköterskor, röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för bild och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Charlotte Ebeling-Barbier, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vad är det och hur går det till?
Charlotte Ebeling Barbier, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Föredrag

Vem har glädje av kemoembolisering? – TACE vid hepatocellulärcancer-indikationer och resultat
Agneta Norén, Leverkirurgi, Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset

Föredrag

Doxorubicin i emulsion eller bead?
Per Stål, Hepatologi, Gastrocentrum medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 

Radioembolisering - Vem, hur och varför?
Frans Duraj, Leverkirurgi, Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset

Föredrag

 

Vem tolererar radioembolisering?
Ulrike Garske-Román, Nuklearmedicin, BFC, Akademiska Sjukhuset

Föredrag

Vem har glädje av radioembolisering?
Dan Granberg, Endokrinonkologi, Medicinkliniken, Akademiska Sjukhuset

 

Paneldiskussion/Frågestund

 
Utst. salen
Session
15:3
08:30-10:00
Fria föredrag

Moderator: Jan Weis, docent, Akademiska sjukhuset, Uppsala

FF:17 - Är gräset grönare på andra sidan landstingsgränsen. Ungt forum överblickar ST-utbildningen
Johan Wennerdal, Ulf Johnson, Kungälvs sjukhus och Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:18 - Volymsutveckling av transplanterad pankreas de två första åren efter operation.
Eva Lundqvist, Alireza Biglarnia, Anders Magnusson. Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:19 - Hur säkert kan den transplanterade pancreasvolymen beräknas med CT-volumetri?
Eva Lundqvist, Alireza Biglarnia och Anders Magnusson. Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:20 - Objektiv patientgrupp hjärnvävnadskarakterisering baserat på kvantitativ magnetresonans.
Marcel Warntjes, M. Engström, A. Tisell, A.-M. Landtblom, P. Lundberg. CMIV, Linköpings Universitetssjukhus.

Abstract

 

FF:21 - Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning.
Jan Weis, Morten Bruvold, Francisco Ortiz-Nieto, Håkan Ahlström. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Föredrag

FF:22 - MR spektroskopi av prostata i 3 Tesla med yt-spole: zon och ålder relaterade skillnader
Jan Weis, Francisco Ortiz-Nieto, Håkan Ahlström. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Föredrag

FF:23 - 18F-FDG-PET/CT: Patienters förväntningar och upplevelser.
Camilla Andersson, Cecilia Wassberg, Silvia Johansson, Håkan Ahlström, Björn Wikehult. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

 

FF:24 - Kreatinvärdet - förstår alla patienter värdet av det?
Pär Holmer. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Föredrag

 

FF:25 - Kan kV-dosautomatiken på CT spara dos till patienten?
Monica Segelsjö. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Abstract

Sal C
Session
15:4
08:30-10:00
Strålsäkerhetsutbildning för röntgensjuksköterskor och radiologer

Målgrupp: Alla som arbetar i en miljö med joniserande strålning
Arrangör: Svensk förening för radiofysik, SFfR, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Kursledare: Malin Darpö, Akademiska sjukhuset
Kursen ges vid två tillfällen under veckan. Intyg om genomgången utbildning erhålles efter sessionen.

K1
Session
15:5
09:00-10:00
Bland mikrovågor och gelé

Målgrupp: Röntgenundersköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgenundersköterskor, SFRU

Moderator: Asta Klingstedt Pettersson, Skellefteå

 

Bland mikrovågor och gelé. En beskrivning av undersköterskornas varierande arbete på ultraljudssektionen i Uppsala.
Gunilla Engqvist Borg, BFC Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Christina Lundberg, BFC Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

K3/4
Session
15:7
08:30-10:00
Allt är inte guld som glimmar

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Viktor Leander, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

MR järninlagring - Mätning av järninlagring med MR
Gunilla Arvidsson, ROS, enheten för radiologi, Uppsala Universitet

Abstract

Föredrag

MEWS - Modified Early Warning Score - varför ska vi kunna det på röntgen?
Agneta Schmidt, Danderyds sjukhus, Stockholm

Abstract

Föredrag

K10
Session
15:8
08:30-10:00
ST-projekt

Målgrupp: Radiologer
Arrangör: Svensk förening för bild- och funktionsmedicin, SFBFM

Moderator: Anna Falk, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Eftergranskning av primär DT-buk hos patienter som deltagit i AVOD-studien (antibiotika vid okomplicerad divertikulit) – går det att förutsäga komplikationer och återfall?
Arnar Thórisson, Röntgenkliniken Västerås

 

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män - en studie i MR av lilla bäckenet
Margrét Sturludóttir, Karolinska universitetssjukhuset i Solna

Föredrag

 

DT Thoraxöversikt som alternativ till lungröntgen i akutsammanhang. Preliminära resultat.
David Örtoft, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Abstract

 

Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar – en beskrivning av processen bakom att skapa internetbaserade praktiska rekommendationer
Joanna Ahlkvist, Nyköpings lasarett

Abstract

Föredrag

 

Datortomografisk diagnostik av appendix – hur internutbildning kan förbättra diagnostiken
Musa Kocak, Södersjukhuset

Abstract

 

Stråldosplanering med datortomografi – är radiologisk granskning nödvändig?
Anna-Klara Sasnauskas, Södersjukhuset

Abstract

Föredrag

 
K7
Session
15:9
08:30-10:00
Nuklearmedicin och PET i världen

Målgrupp: Alla nuklearmedicinskt intresserade
Arrangör: Svensk förening för nuklearmedicin, SFNM

Moderator: Jens Sörensen, Överläkare Docent, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Vad krävs för en säker miljö - Strålsäkerhetsmyndighetens arbete
Sven Richter, Inspektör, Enheten medicinska bestrålningar och dosimetri, Avd. för strålskydd, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

Abstract

Föredrag

Hur man skapar och driver ett PET-Centrum – erfarenheter från Montevideo, Uruguay
Henry Engler, Professor och Director, CUDIM, Montevideo, Uruguay

Föredrag

 

Fredag den 6 september - session 16

Stora
salen
Session
16:1
10:45-12:15
David vs Goliat

Målgrupp: Alla
Arrangör: Ungt Forum inom SFBFM

Moderator: Ulf Johnson, ordförande Ungt Forum

Domare: Katrine Åhlström Riklund, Umeå

Deltagare: Unga hetsporrar mot gamla rävar

 
Sal B
Session
16:2
10:45-12:15
Vaskulära anomalier och Digitala metodböcker

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor
Arrangör: Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR

Moderator: Helen Genins, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Vaskulära anomalier
Per Pöder, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Pär Gerwins, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Digitala metodböcker – Akademiska Sjukhuset
Monica Segelsjö, BFC/röntgen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Abstract

Digitala metodböcker- Södersjukhuset
Alenca Olsson, Södersjukhuset, Stockholm
Andreas Norlin, Södersjukhuset, Stockholm

Abstract

Föredrag

 
Sal C
Session
16:4
10:45-12:15
Koder inom bild- och funktionsmedicin – något att bry sig om?


Målgrupp: Alla kodintresserade t.ex. verksamhetschefer, RIS- och PACS- administratörer m.fl.
Arrangör: BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Moderator: Tomas Bjerner, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Presentation av det arbete med koder som gjort i samband med arbete om ny prislista för BFC på Akademiska sjukhuset. Tankar kring koder.
Tomas Bjerner, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abstract

 

Statusuppdatering från SoS
Hubertus van Paaschen, läkare och utredare, Socialstyrelsen

 

Diskussion

 

 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad