Föreläsare/ Moderatorer

Instruktioner för föreläsare/moderatorer

  • På entréplan (plan 2) finns en separat incheckning/registrering för föreläsare.

  • ”Föreläsarservice” är beläget på plan 3. Här lämnar samtliga föreläsare, föredragshållare och symposiedeltagare in sina digitala presentationer på USB/Flash-minne eller CD. Föreläsarservice är bemannat under måndagen den 2:a september mellan kl. 12:30-19:00. Därefter öppet dagligen från kl. 07:30.

  • För samtliga muntliga presentationer gäller att endast digitala presentationer accepteras. Gör din presentation i Power-Point för PC (spara som kompatibel med Office 2010). Macintosh-presentationer måste sparas i PC-format (kompatibel med version 2010). Namnge din presentation med sessionsnummer och ditt namn. Föredragshållare måste leverera sin presentation på en separat, märkt och identifierbar CD-ROM eller USB-minne. Om du har filmer i din presentation så tänk på att dessa måste sparas i en mapp tillsammans med presentationen.

  • För att testa tekniken och säkerställa ett bra flöde i sessionerna ber vi dig komma till ”Föreläsarservice” i god tid och senast 60 minuter före din session och ladda din presentation. Vid föreläsarservice finns möjlighet att provköra din presentation. Vid behov kan du också få assistans när det gäller tekniska frågor. Presentationen levereras sedan automatiskt till rätt sal via nätverk.

  • Om du avser att använda egen bärbar dator för din presentation (endast tillämpligt vid längre föredrag) måste detta föranmälas till ”Föreläsarservice”. 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad