Anmälan av bidrag

Fria föredrag & postrar

Röntgenveckans programkommitté välkomnar bidrag till föredrag och postrar. Utvalda abstract kommer att presenteras som fria föredrag (8 minuters presentation + 2 minuters diskussion) eller vid posterutställningen.

Kandidat- och magisteruppsatser

Vi välkomnar också presentationer av kandidat- och magisteruppsatser. Dessa presentationer kommer att vara 10-15 minuter, beroende av antalet anmälda bidrag.

Nya avhandlingar

Alla som disputerat under perioden september 2012 till maj 2013 uppmanas att ge en kortfattad presentation av sitt avhandlingsarbete. Dessa presentationer kommer att vara 10-15 minuter, beroende av antalet anmälda bidrag.

Fallpresentationer ST-program

Yngre läkare uppmanas att skicka in presentationer av intressanta fall till ST-programmet.
För mer information och anvisningar se "ST-program".

För anmälan av bidrag till samtliga ovanstående kategorier gäller att det gemensamma, nerladdningsbara, abstractformuläret ska användas. Det är av största vikt att du på formuläret kryssar i typ av aktivitet samt vid vilken programkategori du önskar presentera ditt bidrag.

Inbjudna föreläsare och workshop-presentatörer

Detta abstractformulär ska ej användas av inbjudna föreläsare och workshop-presentatörer. Ni kontaktas personligen.
Vänligen läs hela denna sida innan du hämtar abstractformuläret.

Insändande av abstract

Bidrag lämnas på ett formulär som du laddar hem via denna länk:

För att hämta abstractformuläret: Högerklicka på denna text och "välj spara mål som". Döp om dokumentet i filnamnsrutan och spara. Följ instruktionerna i formuläret. I formuläret finns noggranna instruktioner hur du fyller i och sänder in ditt abstract.

Har du problem med ifyllande eller insändande av abstract kontakta oss via e-post till rontgenveckan2013@akademiska.se.

Sista dag för att anmäla bidrag är 18 maj. Förlängd tid - Sista dag 31 maj kl. 24:00.

Om du av någon anledning vill dra tillbaka eller korrigera ett insänt abstract, anmäl då detta så snart som möjligt via e-post till rontgenveckan2013@akademiska.se.

Utformning av abstract

Försök, om möjligt, att strukturera ditt abstract enligt följande:
Bakgrund – Syfte – Material och Metod – Resultat – Slutsats.

Abstract som överstiger 2300 nedslag (med blanksteg), ca. 300 ord, accepteras inte av systemet. Abstractet ska vara författat på svenska.

Beslut om huruvida ett abstract har accepterats eller ej kommer att sändas ut under den andra hälften av maj. Meddelandet sker via e-post. Meddelandet kommer att innehålla detaljerad information om hur presentationen ska utföras.
Fria föredragshållare och posterdeltagare betalar ordinarie kongressavgift. Anmälan till Röntgenveckan sker på kongressens hemsida under rubrikenKongressanmälan.

Presentationsformat

För samtliga muntliga presentationer gäller att endast digitala presentationer accepteras. Gör din presentation i PowerPoint för PC (kompatibel med version 2003). Macintosh-presentationer måste sparas i PC-format (kompatibel med version 2003). Föredragshållaren måste leverera sin presentation på en separat, märkt och identifierbar CD-ROM eller USB minne.

För poster gäller att de får ha en maximal bredd på 100 cm och en maximal höjd på 140 cm.

Priser

Priser kommer att delas ut för ”Bästa föredrag”, ”Bästa poster”, ”Bästa uppsatspresentation” och ”Bästa avhandlingspresentation”.


 

Senaste nytt

 

 

KongressAnmÄlan

Kongressen avslutad

 

ABSTRACTANMÄLAN

Anmälan är stängd